Skip to content
LOGOWANIE

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Aneta Maria Brzoza
Główny adres email
Aneta.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Moje zainteresowania naukowe obejmują molekularne mechanizmy, cele i ścieżki sygnałowe antracyklin z uwzględnieniem białek oporności wielolekowej, oksazolinowe pochodne doksorubicyny; inhibitory depolimeryzacji mikrotubul taksany i epotilony; leki przeciwcukrzycowe jak sitagliptyna, gliklazyd i metformina, kombinacje epotilonu B z WP 631
jak i epotilonu A z metforminą i sitagliptyną.Obecnie skupiam uwage na ścieżkach odpowiedzi na uszkodzenie DNA
ze wszczególnym uwzględnieniem stresu replikacyjnego.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Biofizyki Medycznej

  Pracownik naukowo-dydaktyczny

  1. Zajęcia dydaktyczne na kierunku Biologia, Biotechnologia,Mikrobiologia

  2. Badania naukowe z zakresu biologii molekularnej

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela