Skip to content
LOGOWANIE

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Aleksandra Dąb
Główny adres email
Aleksandra.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim. Pracę magisterską pt. Językowa kreacja bohaterów literackich w powieści Marka Krajewskiego „Głowa Minotaura”, napisaną pod kierunkiem prof. Ewy Szkudlarek-Śmiechowicz, obroniłam w czerwcu 2014 roku. W trakcie studiów co roku otrzymywałam listy gratulacyjne Rektora UŁ. Ukończyłam specjalizacje: nauczycielską i logopedyczną, a zdobytą wiedzę miałam okazję zastosować w praktyce, pracując jako nauczyciel języka polskiego. W 2016 roku ukończyłam studia podyplomowe – logopedia medialna z logopedią ogólną – na Wydziale Filologicznym UŁ.

Od października 2018 roku jestem słuchaczką studiów doktoranckich, a od września 2019 roku – pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego. Od października 2019 roku pełnię funkcję przewodniczącej Koła Naukowego Językoznawców UŁ.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia związane z dyskursem medialnym i politycznym, a także onomastyką i marketingiem.

Stanowiska
 • asystent Zakład Współczesnego Języka Polskiego

  pracownik badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego UŁ

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela