Skip to content
LOGOWANIE

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anna Dąb
Główny adres email
Anna.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Pracę doktorską poświęconą kobiecej zemście w angielskim dramacie wczesnonowożytnym obroniłam na Wydziale Filologicznym UJ. Jestem wieloletnim członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego, gdzie od 2018 pełnię funkcję wiceprezes; działam również w Brytyjskim, Europejskim i Międzynarodowym Towarzystwie Szekspirowskim, Amerykańskim Towarzystwie Renesansowym (RSA); należy także do Międzynarodowego Towarzystwa Przekładu i Badań Międzykulturowych (IATIS) oraz do grup naukowych „Shakespeare in Education” (NTNU, Trondheim) i „Szekspir w kulturze” (Uniwersytet Warszawski).

Osiągnięcia naukowe

Laureatka stypendium Fundacji Nauki Polskiej START dla młodych uczonych, MNiSW dla wybitnych doktorantów, a następnie dla wybitnych młodych uczonych (2017-2019). Prowadziłam granty NCN PRELUDIUM i ETIUDA, jak również zakończony w grudniu 2018 projekt NCBiR „Między literaturą a filozofią: konflikt i dialog”. W latach 2019-2021 pracuję nad historią polskich przekładów ‘Burzy” w międzynarodowym grancie Wyszehradzkim V4Shakespeare.

Zainteresowania naukowe

Interesuję się dawnym piśmiennictwem, szczególnie historią dramatu angielskiego, przekładoznawstwem i kulturą popularną. Fascynuje mnie wczesny dramat angielski i jego recepcja, historia potworności oraz kulturowa historia emocji.

W ramach zainteresowania przekładem tekstów humanistycznych tłumaczyłam i współtłumaczyłam m.in. teksty Franco Morettiego, Jeana Benedettiego, Zoltana Kövecsesa, Stevena Connora, Judith Butler, Barbary Creed, Eve Kosofsky Sedgwick, Mariny Warner, Donny Haraway, Barbary Johnson, Michaela Rothberga, S.M. Gilbert i S. Gubar, Mieke Bal czy Ruth Lays. W historii przekładu interesuje mnie szczególnie twórczość kobieca.

Stanowiska
 • Adiunkt Katedra Studiów Brytyjskich i Wspólnoty Narodów

  literaturoznawczyni, tłumaczka, adiunktka w Katedrze Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej UŁ, gdzie prowadzi zajęcia z literatury powszechnej, metodologii nauk o kulturze, kina światowego, a także wykłady poświęcone historii potworności oraz chorobie w literaturze i kulturze. Jej aktualne seminarium licencjackie: "Gniew i żałoba w literaturze i kulturze". Prowadzi anglojęzyczny profil WSMiP na twitterze oraz media społecznościowe Międzynarodowego Centrum Badań Szekspirowskich UŁ. Laureatka stypendium Fundacji Nauki Polskiej START dla młodych uczonych, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych doktorantów, a następnie dla młodych uczonych (2017-2019), prowadziła granty NCN PRELUDIUM (2012-2014) i ETIUDA (2013-2015), jak również projekt NCBR „Między literaturą a filozofią: konflikt i dialog” (2017-2018).

  Dr Kowalcze-Pawlik jest wieloletnim członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego, gdzie od 2018 pełni funkcję wiceprezes. Działa w Brytyjskim, Amerykańskim, Europejskim i Międzynarodowym Towarzystwie Szekspirowskim (BSA, SAA, ESRA, ISA), jak również Amerykańskim Towarzystwie Renesansowym (RSA); należy także do Międzynarodowego Towarzystwa Przekładu i Badań Międzykulturowych (IATIS) i grup naukowych „Shakespeare in Education” (NTNU, Trondheim) oraz „Szekspir w kulturze” (Uniwersytet Warszawski). Obecnie pracuje nad publikacją książki doktorskiej, poświęconej kobiecej zemście w angielskim dramacie wczesnonowożytnym oraz historią polskiej recepcji szekspirowskiej Burzy. Jej badania naukowe oscylują wokół dawnego piśmiennictwa, historii teatru, przekładu i kulturowej historii emocji.

  Zainteresowania naukowe: historia recepcji Szekspira w Polsce, wczesnonowożytny dramat angielski, kulturowa historia emocji, historia potworności, historia przekładu.

  ORCID: 0000-0002-7606-7127


  Najważniejsze osiągnięcia (2019-2022):

  Nagrody:

  stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych uczonych (2017-2019)

  medal KEN 2021

  Granty:

  kierownik IDUB 2021 "'Patologie natury.' Niepełnosprawność w teatrze szekspirowskim, między przekładem a przedstawieniem", 2022-2023.

  Visegrad Fund 2022-2023, wykonawca w grancie międzynarodowym, "Crossing Borders with Shakespeare since 1945: Central and Eastern European Roots and Routes". Kierownik: Sarka Havlickova Kysova (Masaryk University, Brno).

  Visegrad Fund 2019-2021, wykonawca w grancie międzynarodowym, Shakespeare in Central Europe after 1989: common heritage and regional identity.


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela