Skip to content
LOGOWANIE

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Emilia Dąb
Główny adres email
Emilia.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

magister paź 1998 - maj 2003

Uniwersystet Łódzki, Łódź

Wydział filologiczny

Specjalność: filologia angielska

magister paź 2002 - lip 2007

Uniwersystet Łódzki, Łódź

Wydział Nauk o Wychowaniu

Specjalność: edukacja specjalna

Studia podyplomowe:

Uniwersytet Łódzki, Łódź, Podyplomowe Studium Biologii

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Podyplomowe Studium Zawodu Mediatora

Osiągnięcia naukowe

nauczyciel dyplomowany

egzaminator OKE - maturalny i egzamin ósmoklasisty

egzaminator telc - poziomy A1-C1

wychowawca młodzieży oraz opiekun stażu

pisanie i koordynowanie projektów Erasmus+

pisanie i realizacja projektów eTwinning

tworzenie materiałów elearningowych

obsługa platformy językowej

nauczanie wszystkich grup wiekowych - dzieci, młodzieży i dorosłych

diagnozowanie trudności edukacyjnych oraz tworzenie indywidualnych planów nauczania

rozwiązywanie konfliktów za pomocą mediacji

Zainteresowania naukowe

Interesuję się: nowymi metodami nauczania, mediacją, psychologią, biologią, przyrodą oraz literaturą. W wolnym czasie lubię jazdę na rolkach i na rowerze.

Stanowiska
 • wykładowca Zespół Lektorów Języka Angielskiego

  - prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Zarządzania UŁ w ramach lektoratu z języka angielskiego na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;

  - terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;

  - przygotowywanie autorskich programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;

  - przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń,

  - opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;

  - opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;

  - przeprowadzanie konsultacji ze studentami

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela