Skip to content
LOGOWANIE

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Jakub Maria Topola
Główny adres email
Jakub.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem adiunktem zatrudnionym w Katedrze Metod i Technik Badań Społecznych UŁ (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii). Od początku mojej obecności na Uczelni rozwijałem się w obszarze socjologii co poskutkowało ostatecznie uzyskaniem stopnia doktora nauk społecznych w zakresie socjologii w 2019 roku. W tym samym roku uzyskałem również tytuł zawodowy magistra prawa . Moje zainteresowania naukowe skłoniły mnie do zaangażowania się w stworzenie i działanie w Centrum Studiów Migracyjnych Uniwersytetu Łódzkiego , w którym pełnię funkcję Członka Rady Programowej .

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Zainteresowania zawodowe/naukowe:

1. Migracje międzynarodowe

2. Procesy adaptacji imigrantów oraz polityka integracyjna nakierowana na imigrantów

3. Stosunek do/otwartość na imigrantów społeczeństwa przyjmującego

4. Socjologia prawa

5. Metody badań społecznych (zwłaszcza o charakterze ilościowym) oraz zagadnienia metodologiczne związane z wymienionymi powyżej obszarami tematycznymi

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Metod i Technik Badań Społecznych

  Zakres obowiązków związanych z zajmowanym stanowiskiem:

  1. prowadzenie działalności naukowej

  2. kształcenie i wychowywanie studentów/uczestniczenie w kształceniu doktorantów

  3. uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni

  4. stałe podnoszenie kompetencji zawodowych

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela