Skip to content
LOGOWANIE

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Joanna Maria Klon
Główny adres email
Joanna.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

ukończyłam studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie prowadzę zajęcia z literatury dawnej. Moja rozprawa doktorska poświęcona była angielskim i szkockim balladom ludowym.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
 • średniowieczny angielski dramat religijny i poezja religijna
 • średniowieczna i wczesnonowożytna literatura popularna
 • gatunek ballady
Stanowiska
 • asystent Pracownia Badań nad Średniowieczną i Renesansową Literaturą Angielską

  pracownik badawczo-dydaktyczny

  tematyka prowadzonych badań:

  • angielska ballada ludowa, uliczna i literacka
  • angielski dramat misteryjny
  • angielska dawna poezja religijna

  prowadzone kursy:

  • historia literatury brytyjskiej (średniowiecze - XIX. wiek)
  • "Inny" w literaturze brytyjskiej
  • średniowieczna i wczesnonowożytna angielska literatura popularna
  • angielska ballada ludowa, uliczna i literacka

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela