Skip to content
LOGOWANIE

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Jolanta Klon
Główny adres email
Jolanta.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Ukończyłam WP i A UŁ, Studia I stopnia ukończyłam na kierunku - Administracja, Studia II stopnia - na kierunku Prawo zatrudnienia Kadry i Płace, Pracę magisterską broniłam w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowej Kontroli Administracji.

W latach 2006- 2008 pełniłam funkcję Prezesa Oddziału Ogniska ZNP, Łódź- Śródmieście.

Od roku 2006 do chwili obecnej pełniłam i pełnię funkcję ławnika sądowego w Sądzie Rejonowym obecnie w Sądzie Okręgowym w Łodzi.


Osiągnięcia naukowe

W ramach różnych projektów szkoleń z Funduszów Europejskich, zdobyłam wiele umiejętności z tytułu wielu szkoleń w których uczestniczyłam.

Na przykład odbyłam bardzo ciekawy staż w Urzędzie Skarbowym, gdzie poszerzyłam swoje kwalifikacje zawodowe. Wprowadzałam do systemu informatycznego zeznania podatkowe, Sporządzałam pisma do podatników i innych organów przekazujących dokumenty zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową.

W ramach tego projektu unijnego, również staż odbyłam w Szpitalu Barlickiego w Łodzi, w dziale Kadrowo-Płacowym. Zajmowałam stanowisko pc admin-biur. z elementami obsługi baz danych. W trakcie stażu, uzupełnianie kartotek wynagrodzeń w wersji papierowej , jak i elektronicznej. Drukowanie rocznej ewidencji czasu pracy, Pracowałam w systemie Płatnik- gdzie zajmowałam się wydrukiem rocznego RMUA, dla lekarzy i obsługi.

Zainteresowania naukowe

Filozofia, dobra książka i film.

Stanowiska
 • młodszy specjalista Centrum Obsługi Spraw Społecznych i Socjalnych Studentów i Doktorantów

  Fundusz Świadczeń Stypendialnych – studenci i doktoranci; stypendia: socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomoga (przyjmowanie wniosków, realizacja wypłaty, decyzje administracyjne) oraz stypendium rektora dla studentów i doktorantów (realizacja wypłaty, decyzje administracyjne).

  Wydział Nauk o Wychowaniu, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych .

  Koordynacja prac Wydziałowych Komisji Stypendialno-Socjalnych w zakresie wskazanym powyżej.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela