Skip to content
LOGOWANIE

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Justyna Maria Klon
Główny adres email
Justyna.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
 • 2013 - doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki: specjalność pedagogika seksualna (praca doktorska na temat: Postawy rodziców i nauczycieli wobec zachowań seksualnych dzieci w wieku przedszkolnym)
 • 2006 specjalista w zakresie Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii (studia podyplomowe)
 • 2005- pedagog o specjalności opiekuńczo-wychowawcza z pracą socjalną (studia magisterskie ukończone w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej);
 • 2004 - pedagog o specjalności resocjalizacja (studia magisterskie ukończone w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej)


Osiągnięcia naukowe

Partner w międzynarodowych projektach w ramach programu Erasmus+: EDGE, Homo"poły, WISELIFE, All Inc! Bulding friendly LGBT school in Europe.

Wybrane publikacje:

Ratkowska-Pasikowska, J. (2020). Ekspresja seksualna małego dziecka. Norma kliniczna a przekonania dorosłych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: Łódź.

Ratkowska-Pasikowska, J.(2020). Sztuka kochania Michaliny Wislockiej-w darze kobietom. W: (red.) Agnieszka Teterycz-Puzio, Wanda Kamińska, Patrycja Osińska, Prawa kobiet dawniej i dziś. W 100-lecie nadania praw wyborczych kobietom w Polsce.

Ratkowska-Pasikowska, J. (2019). (Un)typical Families. Experiencing the Coming Out of One’s Own Child. Fears – Transformation – Acceptance. In: Vana Chiou, Oliver Holz, Nesrin Oruç Ertürk, Fiona Shelton (Hrsg.), International Insights: Equality in Education, WAXMANN.

Ratkowska-Pasikowska, J. (2019). Infantylizm – niewykorzystany potencjał w perspektywie stawania się dorosłym. Mały książę Antoine’a de Saint-Exupéry’ego – „doświadczenie infantylizmu”, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, vol. 14, no. 1(51), ss. 9–19.

Ratkowska-Pasikowska, J. Pasikowski S. (2019). Seksualność dziecka jako przedmiot publikacji prasowych. Wstępny komunikat z badań, Przegląd Pedagogiczny (informacja na stronie dotycząca nowego numeru: http://www.przegladpedagogiczny.ukw.edu.pl/)

strona internetowa: https://jratkowskapasikows.wixsite.com/socialscience


Zainteresowania naukowe

Interesuje się kategorią inicjacji w obszarze sacrum, śmierci i seksu. Autorka książki poświęconej ekspresji seksualnej małego dziecka.

Seksualność człowieka.

Budowanie przyjaznych szkół LGBT w Europie.

Śmierć i świadomość umierania.

Literatura, znaki i symbole w malarstwie.

Twórczość Zdzisława Beksińskiego.

Poezja: autorka dwóch tomików poezji.

Stanowiska
 • adiunkt Zakład Pedagogiki Porównawczej

  Zakres obowiązków:

  zajęcia dydaktyczne

  prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

  uczestnictwo w zespołach samokształceniowych i na rzecz pogłębiania kompetencji badawczych

  udział w międzynarodowych projektach dydaktycznych

  uczestnictwo w wymianach międzynarodowych w ramach ERASMUS+

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela