Skip to content
LOGOWANIE

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Karolina Brzoza
Główny adres email
Karolina.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Ukończyłam prawo i administrację na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Byłam stypendystką programu Erasmus + w semestrze zimowym 2018/2019 na Uniwersytecie w Tartu (Estonia). Podczas studiów działałam w kołach naukowych oraz w Europejskim Stowarzyszeniu ELSA Warszawa. Od października 2021 r. jestem doktorantką Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Tematyka mojej pracy doktorskiej dotyczy administracyjnych kar pieniężnych. Od 2022 r. pełnię funkcję wiceprzewodniczącej Rady Samorządu Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ. Wraz z koleżankami i kolegami z doktoratu założyłam Interdyscyplinarne Koło Naukowe Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych.

Od 2020 r. jestem aplikantką adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Swoje doświadczenie zdobywałam w warszawskich kancelariach prawnych. W mojej dotychczasowej pracy zawodowej zajmowałam się m. in. prawem rodzinnym, karnym i administracyjnym.

Osiągnięcia naukowe

1. "Administracyjne kary pieniężne w dobie pandemii COVID-19. Refleksje po roku stosowania", Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2021, nr 1, s. 99-115, ISSN 1689-8052.

2. "Blaski i cienie wykonywania zawodu optometrysty w Polsce, czyli o statusie nieuregulowanego zawodu medycznego” w „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”- Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2020, s. 292-304, ISBN 1643-0484’

3. „Zapewnianie wysokiego poziomu ochrony zdrowia jako kompetencja bezpieczeństwa zdrowotnego Unii Europejskiej na przykładzie polityki antynikotynowej” w monografii naukowej „Bezpieczeństwo międzynarodowe- współczesne problemy i wyzwania”- Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, s.37-47, ISBN 9788380172746;

4. „Fundusze europejskie w obszarze ochrony zdrowia” w „Fundusze europejskie na półmetku perspektywy finansowej 2014-2020”, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, s. 55-65, ISBN 9788380172463.

Moja praca magisterska „Wpływ prawa Unii Europejskiej na polskie regulacje antynikotynowe i antyalkoholowe” została nagrodzona II miejscem w IX edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej org. przez Europe DIRECT oraz Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Zainteresowania naukowe


wycieczki z plecakiem (m. in. po Polsce), żeglarstwo (patent sternika jachtowego i motorowodnego), historia nowożytna i XX.-lecia międyzwojennego.

Stanowiska
 • doktorant Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

  pracownik nieetatowy

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela