Skip to content
LOGOWANIE

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Katarzyna Brzoza
Główny adres email
Katarzyna.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii

  • Zakres zadań w obszarze dydaktycznym

  Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach Mikrobiologia, Biotechnologia, Biologia kryminalistyczna (Mikrobiologia przemysłowa, Biotechnologia mikrobiologiczna, Biotechnologia środowiskowa, Drobnoustroje w ochronie środowiska, Pracownia specjalistyczna, Podstawy chromatografii i spektrometrii mas, Seminaria dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia).

  Promotor prac licencjackich, bezpośredni opiekun naukowy prac magisterskich.

  • Zakres zadań w obszarze naukowym

  Prowadzenie badań naukowych w zakresie:

   • biodegradacji związków N-heterocyklicznych (analizy ilościowe oraz jakościowe z wykorzystaniem technik GC-MS oraz LC-MS/MS; ocena mechanizmów biodegradacji, analiza toksyczności powstałych metabolitów).
   • synteza nanomateriałów o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych (charakterystyka chemiczna pozyskanych materiałów; analiza aktywności wobec komórek bakterii tlenowych, beztlenowych, drożdży i grzybów strzępkowych; ocena potencjału hemolitycznego, cytotoksycznego i ekotoksykologicznego).
   • badanie oddziaływań pomiędzy farmaceutykami oraz nanomateriałami.
   • ocena właściwości przeciwdrobnoustrojowych nowo syntetyzowanych związków.
  • Zakres zadań w obszarze organizacyjnym

  Członek Rady Wydziału.

  Obsługa techniczna i finansowa (prowadzenie dokumentacji administracyjno-księgowej) projektów NCN.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela