Skip to content
LOGOWANIE

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Katarzyna Maria Dąb
Główny adres email
Katarzyna.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Wykształcenie:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii: Stopień magistra ekonomii nadany 27.01.1997 r.; Stopień doktora nauk ekonomicznych nadany 23.09.2004 r.

Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji: Studia Podyplomowe w zakresie „Wyceny i Gospodarowania Nieruchomościami” (1996-1998). Zarejestrowane w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pod nr UM-4-40/42/93.

Doświadczenie:

Naukowo-dydaktyczne w obszarze ekonomiki nieruchomości przedsiębiorstw.

Eksperckie, jako doradca ds. raportowania informacji niefinansowych oraz zintegrowanego raportowania w podmiotach sektora budownictwa oraz obsługi rynku nieruchomości.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Model biznesu przedsiębiorstwa sektora budownictwa oraz obsługi rynku nieruchomości w warunkach transformacji cyfrowej. Sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju: Koncepcja indeksu strategicznego w perspektywie implementacji sprawozdawczości na rzecz zrównoważonego rozwoju; Strategiczna karta wyników (ang. Balanced Scorecard - BSC) w systemie zarządzania i raportowania środowiskowego <IR>.

»Środowisko a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Strategia sprawozdawania informacji niefinansowych w ramach raportu środowiskowej odpowiedzialności przedsiębiorstwa«

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Inwestycji i Nieruchomości

  Pracownik badawczo-dydaktyczny

  Zajęcia dydaktyczne prowadzone na kierunku studiów "Inwestycje i Nieruchomości"

  1. Strategie inwestycyjne na rynku nieruchomości (IiN)
  2. Zarządzanie przez wartość (IiN)
  3. Finansowanie rynku nieruchomości (IiN)
  4. Niefinansowe raportowanie na rynku nieruchomości (IiN)
  5. Praktyczne aspekty doradztwa na rynku nieruchomości (IiN)

  Zajęcia dydaktyczne prowadzone na kierunku studiów "Gospodarka Przestrzenna"

  1. Analiza finansowa przedsięwzięć inwestycyjnych (GP)

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela