Skip to content
LOGOWANIE

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Magdalena Brzoza
Główny adres email
Magdalena.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Ukończyłam studia pedagogiczne na specjalności "Profilaktyka i animacja społeczno-kulturalna" na Wydziale Nauk o Wychowaniu, a następnie studia doktoranckie na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, których zwieńczenie stanowiła rozprawa doktorska zatytułowana "Etyka i antropologia Mariana Przełęckiego". Obecnie jestem zatrudniona w Katedrze Badań Edukacyjnych na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

W kręgu moich zainteresowań znajdują się zarówno kwestie filozoficzne, takie jak: metodologia badań, etyka, czy działalność Szkoły Lwowsko-Warszawskiej; jak i pedagogiczne: związane z zagadnieniami pomocy i wsparcia społecznego oraz uczenia się osób dorosłych.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Badań Edukacyjnych

  1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z filozofii współczesnej, logiki oraz w ramach specjalność "Opieka i terapia pedagogiczna" .

  2. Opieka nad realizacją przez Studentów prac dyplomowych I i II stopnia.

  3. Prowadzenie działalności naukowej, podnoszenie własnego poziomu naukowego.

  4. Uczestnictwo w realizacji planów działalności jednostki, w której jestem zatrudniona.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela