Skip to content
LOGOWANIE

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Magdalena Maria Klon
Główny adres email
Magdalena.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Zawodowo zajmuję się obsługą administracyjną doktorantów studiów doktoranckich i szkół doktorskich.

Osiągnięcia naukowe

Posiadam dorobek naukowy.

Zainteresowania naukowe

Zgodne z wykonywaną pracą.

Stanowiska
 • koordynator Centrum Szkół Doktorskich

  Sprawy administracyjne doktorantów studiów doktoranckich oraz szkół doktorskich:

  1. procedowanie spraw związanych z tworzeniem i aktualizowaniem aktów prawnych obowiązujących na UŁ dotyczących szkół doktorskich,

  2. procedowanie spraw związanych z rekrutacją do szkół doktorskich,

  3. przygotowanie ram proceduralnych i wsparcie działań zmierzających do umiędzynarodowienia szkół doktorskich (przygotowywanie aktów prawnych, przygotowywanie umów
  cotutelle, kontakt z uczelniami zagranicznymi),

  4. konsultacje przy tworzeniu i zmianach w programach kształcenia w szkołach doktorskich,

  5. współpraca z Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela