Skip to content
LOGOWANIE

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Maja Maria Klon
Główny adres email
Maja.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim na kierunkach dziennikarstwo i (2013, specjalność język i kultura niemiecka) i filologia germańska (2019). Od 2019 r. jestem zatrudniona w Instytucie Filologii Germańskiej UŁ na stanowisku asystentki.

W 2011 r. ukończyłam II stopień Szkoły Muzycznej im St. Moniuszki w Łodzi.

Osiągnięcia naukowe

Na realizację moich zainteresowań naukowych na Uniwersytecie w Wiedniu otrzymałam Stypendium Republiki Austriackiej (OeAD; 2017) oraz Franz-Werfel-Stipendium für junge Universitätslehrer/innen der deutschen Sprache und österreichischen Literatur (2018-2019). Uczestniczę w programie naukowej opieki postypendialnej tego drugiego stypendium.

Opublikowałam ok. 20 tekstów naukowych i publicystycznych oraz wywiadów związanych z tematyką pogranicza sztuk i intermedialności, literaturą austriacką, muzycznością, przestrzenią miejską w czasopismach takich jak Musik und Ästhetik, Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen, Glissando. Magazyn o muzyce współczesnej, dérive – Zeitschrift für Stadtforschung, Germanistische Werkstatt, Dwutygodnik, Liberté! oraz w tomach wydawnictw Böhlau, Peter Lang, Wydawnictwie UŁ.

Brałam udział konferencjach międzynarodowych, m.in. w Research in the Arts, the Arts in Research (2020, online), Inspirationen: Klänge (2019, Budapeszt), Literarische Raumordnungen der Gegenwart (2018, Berlin), a także w Austriackim Forum Kultury w Warszawie (2016) oraz na konferencjach na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Opolskim.

Ponadto byłam uczestniczką wymian naukowych na Uniwersytecie w Wiedniu (program Erasmus, 2011-2012 i 2016-2017), pobytów naukowych na Uniwersytecie w Giessen, seminariów naukowych w Giessen i Chemnitz, programów stażowych Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Odbyłam praktyki w czasopiśmie dérive – Zeitschrift für Stadtforschung z siedzibą w Wiedniu. Współorganizowałam w Wiedniu festiwal dotyczący badań nad miastem Ur5anize. Safe city (2014) oraz festiwal artystyczny Offene Ausstellung: Lodz in Wien (2012).

Zainteresowania naukowe
 • Literatura austriacka XX i XXI w.
 • Muzyczność dzieła literackiego, w szczególności w twórczości Gerta Jonke
 • Pogranicze i synteza sztuk, intermedialność, muzyka w literaturze
 • Związek tożsamości i narracji miejskiej z muzyką powstającą w miastach
 • Spatial turn, acoustic turn, sound studies
Stanowiska
 • asystent Zakład Mediów Niemieckojęzycznych i Kultury Austriackiej

  Prowadzę zajęcia dydaktyczne z praktycznej nauki języka niemieckiego oraz konsultacje dla studentek i studentów. Pracuję naukowo koncentrując się na zagadnieniach dotyczących współczesnej literatury austriackiej oraz pojęcia muzyczności dzieła literackiego. Interesują mnie również badania nad miastem oraz miejsce przestrzeni w literaturoznawstwie. Na powyższe tematy publikuję artykuły w czasopismach i tomach zbiorowych. Biorę udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych oraz w zebraniach naukowych i warsztatach literaturoznawczych. Obecnie pracuję nad dysertacją poświęconą austriackiemu autorowi Gertowi Jonke, zatytułowaną Ein literarischer Sprachkomponist. Musikalität im Schaffen von Gert Jonke.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela