Skip to content
LOGOWANIE

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Małgorzata Sosna
Główny adres email
Małgorzata.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Małgorzata Dzimińska jest doktorem nauk społecznych ze specjalnością pedagogika (Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie), magistrem filologii angielskiej (Uniwersytet Łódzki). Zrealizowała również program z zakresu Komunikacji Międzykulturowej (Uniwersytet Tampere, Finlandia) oraz Zarządzania Projektami (Uniwersytet Harvarda, USA). Jest certyfikowanym menedżerem projektów (PMP) oraz moderatorem Design Thinking.

Po zakończeniu pracy w strukturach międzynarodowego biznesu, w 2017 roku rozpoczęła karierę akademicką. Prowadzi zajęcia głównie w języku angielskim. W swojej pracy wykorzystuje wieloletnie doświadczenia z obszaru zarządzania zdobyte w kraju i za granicą.


Osiągnięcia naukowe

Aktualna lista publikacji jest dostępna na stronie google scholar

Zrealizowane projekty badawcze:

CONCISE (Communication role in creation of perceptions and beliefs of EU Citizens about Science) https://concise-h2020.eu/. Projekt finansowany z programu UE Horyzont 2020, Czas trwania projektu: 1.12.2018 – 31.01.2021. Prace badawcze ukierunkowane na tematy związane z komunikacją naukową, badaniami społecznymi opartymi na partycypacji oraz rolą uczelni w rozwoju komunikacji naukowej.

Uniwersytet Idealny - perspektywa studentów. Projekt finansowany przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ ukierunkowany na skonstruowanie modelu uniwersytetu idealnego w opinii studentów. Obejmował przeprowadzenie 12 grup fokusowych w 2021 roku.

Zainteresowania naukowe

Główne zainteresowania badawcze koncentrują się na obszarze szkolnictwa wyższego i tematach związanych z zarządzaniem jakością, zarządzaniem wiedzą, wykorzystaniem danych w celu poprawy polityki i działania, komunikacją naukową oraz badaniami społecznymi opartymi na partycypacji.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Pracy i Polityki Społecznej

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim, na przykład:
   • Leading Project Teams
   • Communication in Project Teams
   • Leading Research Teams
   • Design Thinking
   • Fact-Based Decision-Making
   • Creativity in Personnel Activities
   • Podstawy Komunikacji Społecznej
   • Zarządzanie Rozwojem Osobistym
  • prowadzenie badań naukowych, publikacja wyników badań naukowych z obszaru zarządzania edukacją, szkolnictwem wyższym, zarządzaniem projektami, nauką obywatelską, komunikacją naukową,
  • udział w projektach naukowo-badawczych i dydaktycznych oraz publikacja wyników badań (aktualna lista publikacji)
  • działalność organizacyjna na rzecz katedry, instytutu i wydziału

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela