Skip to content
LOGOWANIE

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Marcin Brzoza
Główny adres email
Marcin.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Postępowania Cywilnego I

  Obowiązki dydaktyczne obejmują w szczególności:

  • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i opracowywanie materiałów dydaktycznych.
  • Przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń.
  • Prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych.

  Obowiązki badawcze obejmują w szczególności:

  • Prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych.
  • Rozpowszechnianie wyników badań naukowych przez ich publikacje.
  • Aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych.
  • Doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych.

  Obowiązki organizacyjne obejmują w szczególności:

  • Pracę w organach kolegialnych Uczelni.
  • Organizowanie konferencji, seminariów i innych form aktywności akademickiej.
  • Pełnienie opieki nad kołem naukowym.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela