Skip to content
LOGOWANIE

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Marcin Maria Dąb

email: Marcin.Dąb@sgsp.sgsp

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Marcin Maria Dąb
Główny adres email
Marcin.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • doktorant Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

  Funkcje pełnione na Uniwersytecie Łódzkim:

  • Członek Senatu Uniwersytetu Łódzkiego
  • Członek Rady Wydziału Filologicznego UŁ
  • Członek Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ
  • Członek URSS i URSD UŁ
  • Członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich UŁ
  • Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów UŁ
  • Członek Rektorskiej Komisji ds. Dydaktycznych i Spraw Studenckich UŁ
  • Członek Rektorskiej Komisji ds. Regulaminu Studiów UŁ

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela