Skip to content
LOGOWANIE

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Mariusz Topola
Główny adres email
Mariusz.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Zajmuje się paleoekologią/paleobotaniką. W pracy naukowej prowadzę badania zmierzające do okrywania wpływu zmian klimatu, działalności człowieka czy wybuchu wulkanów na rozwój roślinności w ekosystemach wodno-torfowiskowych oraz leśnych. Dodatkowo rekonstruuję rozwoju jezior, torfowisk i dolin rzecznych w ostatnich kilkunastu tysiącach lat.

Biorę udział w kilkunastu projektach międzynarodowych, w których stanowiska badawcze położone są na terenie pięciu kontynentów.

Obecnie zajmuje się głównie rozwojem torfowisk w ekosystemach górskich oraz arktycznych.


Osiągnięcia naukowe

Realizacja (jako kierownik) kilku projektów naukowych prowadzonych w gronie międzynarodowym. Autorstwo 115 artykułów wymienionych w bazie Scopus.

Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Biogeografii, Paleoekologii i Ochrony Przyrody

  Obecnie jestem zatrudniony na etacie naukowym i realizuję (jako kierownik) dwa projektu naukowe finansowane przez NCN.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela