Skip to content
LOGOWANIE

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Marzena Maria Topola
Główny adres email
Marzena.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • specjalista Centrum Rekrutacji i Doskonałości Dydaktycznej

  1. Prowadzenie spraw związanych z rekrutacją;
  2. Obsługa systemu rekrutacyjnego, USOS i POLON w zakresie spraw leżących w kompetencji Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów - Rekrutacja i Tok Studiów;
  3. Obsługa administracyjna Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, w tym obsługa posiedzeń, prowadzenie dokumentacji związanej z jakością kształcenia, tworzeniem i likwidacją kierunków studiów;
  4. Prowadzenie spraw związanych z Medalami za "Chlubne studia" i Listami Gratulacyjnymi dla studentów, w tym zbieranie wniosków, udzielanie informacji, projektowanie zmian w aktach prawnych;
  5. Ubezpieczenia zdrowotne dla studentów i doktorantów
  6. Tworzenie przepisów dotyczących uprawnień laureatów i finalistów olimpiad


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela