Skip to content
LOGOWANIE

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Michał Maria Sosna
Główny adres email
Michał.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Tytuły prac dyplomowych

 • Praca magisterska: Cyfrowe ślady użytkowników Internatu. Na przykładzie wybranych usług internetowych Google oraz Facebook (Master’s thesis: Digital traces of Internet users. On the example of selected Google and Facebook internet services)
 • Praca doktorska (w trakcie pisania): Badanie stron internetowych polskich bibliotek uniwersyteckichprzy wykorzystaniu narzędzia Google Analytics (PhD thesis [in the process of writing]: Research on websites of Polish university librariesusing Google Analytics).

Udział w konferencjach naukowych (od początku studiów doktoranckich)

a) międzynarodowe konferencje naukowe:

 • Bobcatsss 2020, Francja, Paryż – An attempt to develop a methodology for measuring filter bubblesin Google search engine [we współpracy z mgr Remigiuszem Żulickim];
 • Rewolucja cyfrowa, Polska, Warszawa (UW) – Acquiring, Analyzing and Verifying Digital Traces of Internet Users of Polish University Libraries Using the Google Analytics Tool;
 • Bobcatsss 2019, Chorwacja, Osijek – Digital traces of users of Polish university libraries websites.

b) ogólnopolskie konferencje naukowe:

 • XII Bałtycka Konferencja Naukowa, Polska, Gdańsk – Wstęp do badań związanych z analizą śladów cyfrowych użytkowników witryn internetowych polskich bibliotek uniwersyteckich (Introduction to research related to the analysis of digital footprints of users of websites of Polish university libraries).

c) konferencje branżowe lub akademickie:

 • IV Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Bibliotekarzy, Polska, Łódź – Cyfrowe ślady użytkowników cyberprzestrzeni;
 • Seminarium Młodych Naukowców UŁ, Polska, Łódź – Prywatność we współczesnym świecie, cyfrowe ślady użytkowników internetu [nagroda publiczności za najlepsze wystąpienie, III miejsce w konkursie Rektora na najlepsze wystąpienie]
 • 3MT – Awans do łódzkiego finału konkursu (Three Minute Thesis® (3MT®) to ogólnoświatowy konkurs z zakresu komunikacji naukowej na licencji The University of Queensland)

Publikacje naukowe (od początku studiów doktoranckich)

 • Żytomirski, M. (2021). Określanie osobowości użytkowników Internetu poprzez analizowanie ich cyfrowych śladów w świetle wybranych badań dr. Michała Kosińskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 1(32), 99-113, dostępny: https://doi.org/10.18778/0860-7435.32.05
 • Żulicki R., M. Żytomirski (2020). Próba wypracowania metodologii pomiaru baniek filtrujących w wyszukiwarce Google. „Zarządzanie Mediami”. 8(2), dostępny: DOI:10.4467/23540214zm.20.034.12052
 • M. Żytomirski, (2019) Digital Traces of Users of Polish University Libraries Websites, Information and technology transforming lives: connection, interaction, innovation. PROCEEDINGS of International Symposium Bobcatsss, ISBN: 978-953-314-121-3
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

W swoich działaniach staram się łączyć swoje pasje naukowe (głównie z zakresu projektowania architektury informacji i społecznych aspektów cyberprzestrzeni), z kompetencjami komercyjnymi - od lutego 2021 prowadzę swoją JDG, w której to (tu nie będzie zaskoczenia:)) świadczę usługi związane z projektowaniem graficznym, architekturą informacji i e-commerce.

W swojej pracy doktorskiej analizowałem architekturę informacji stron internetowych polskich bibliotek uniwersyteckich, wykorzystując autorskie metody badawcze przeanalizowałem w niej zachowania grupy badawczej liczącej ponad 2,5 miliona użytkowników. Obecnie szykuję się do obrony i staram się przekuć wyniki swoich badań na rzeczywistość - biorę czynny udział w pracach nad nową stroną internetową BUŁ.

W ramach mojej pracy dydaktycznej staram się popularyzować tematy związane z cyfrowymi śladami, czyli danymi które zostawiamy korzystając z urządzeń cyfrowych dzięki którym możliwe jest określenie. np.: naszych potrzeb informacyjnych, zachowań czy cech psychologicznych. Żeby przedstawić te problematykę szerszemu gronu odbiorców wychodzę poza mury uniwersyteckie swoim kanałem na YouTube - https://cutt.ly/rYGOCEN :)

Stanowiska
 • wykładowca Katedra Informatologii i Bibliologii

  Prowadzone przedmioty:

  • Architektura informacji
  • Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych
  • Humanistyka cyfrowa
  • Projektowanie informacji w środowisku sieciowym
  • Problems of Informatology in English
  • Skład i grafika komputerowa
  • Informatolog na rynku pracy
  • Organizacja informacji i wiedzy
  • Zarządzanie czasem i praca w zespole

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela