Skip to content
LOGOWANIE

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Mirosław Maria Dąb
Główny adres email
Mirosław.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Kroki naukowe:

1. Profesor nauk humanistycznych styczeń 2018.

2. Dr hab. nauk humanistycznych w dyscyplinie historia (Państwowy Bank Rolny w latach 1919 – 1949. Studium historyczno – prawne) wrzesień 2013.

3. Dr nauk nauk humanistycznych w zakresie historii (Polityka Gustawa Stresemanna wobec ZSRR w latach 1923–1929) marzec 2006.

4. Mgr historii (Gustaw Stresemann, życie i działalność polityczna) październik 1991.

Kroki dydaktyczne:

Prowadzone zajęcia: historia ekonomii; historia gospodarcza; straty wojenne Polski; bogactwo i nędza narodów
Osiągnięcia naukowe

Naukowo/dydaktyczne:

1. Wypromowanie trzech doktorów.

2. Wypromowanie prawie 100 magistrów, inżynierów i licencjatów.

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe:

1. Szerzej: historia gospodarcza.

2. Węziej: historia bankowości; dzieje gospodarcze ziem polskich podczas II wojny światowej, nieruchomości ziemskie w pierwszej połowie XX w.; przekształcenia własnościowe w Polsce podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu; straty wojenne Polski poniesione podczas II wojny światowej.

Zainteresowania pozanaukowe:

1. Literatura piękna.

2. Teatr.

2. Praca w ogrodzie.
Stanowiska
 • profesor Katedra Historii Ekonomii

  Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym. Zajmuję się badaniami nad historią bankowości, dziejami gospodarczymi ziem polskich podczas II wojny światowej, nieruchomościami ziemskimi w Polsce w pierwszej połowie XX w., stratami wojennymi Polski poniesionymi w wyniku II wojny światowej, przekształceniami własnościowymi w Polsce po II wojnie światowej.


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela