Skip to content
LOGOWANIE

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Monika Maria Klon
Główny adres email
Monika.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse uzyskałam na podstawie rozprawy doktorskiej przygotowanej w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, obronionej w 2019 r. i wyróżnionej przez Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Obecnie pracuję na stanowisku adiunkta w Katedrze Finansów Publicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz wiedzę ekspercką z zakresu prawa bilansowego i prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad kształtowania zarówno polityki rachunkowości, jak i polityki podatkowej jednostek gospodarczych.Osiągnięcia naukowe

Nagroda indywidualna III stopnia Rektora UŁ za książkę „Prawa do emisji gazów cieplarnianych w sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw. Propozycja standardu rachunkowości”.

Nagroda I stopnia im. profesora Stanisława Skrzywana w kategorii prac doktorskich w konkursie na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości organizowanym przez Zarząd Główny i Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Wykaz publikacji:

 • monografie:
  • „Prawa do emisji gazów cieplarnianych w sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw. Propozycja standardu rachunkowości”, Wyd. UŁ, Łódź 2020
 • artykuły naukowe i rozdziały w monografiach:
  • M. Perlińska, Raportowanie emisji gazów cieplarnianych w kontekście odpowiedzialności za środowisko naturalne wybranych podmiotów sektora lotniczego, "Marketing i rynek", 11/2017 (rok XXIV)
  • M. Perlińska, J. Piłacik, Prezentacja informacji o emisjach gazów cieplarnianych w sprawozdawczości przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych, [w:] K. Barczyk (red.), Finanse i rachunkowość w obliczu nowych wyzwań gospodarki rynkowej, GWSH im. W. Korfantego, Katowice 2017
  • M. Perlińska, Ekonomiczne aspekty starzenia się społeczeństwa w Polsce, "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego", nr XVI 2015
  • E. Śnieżek, M. Perlińska, Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w dobie zrównoważonego rozwoju, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica" 2012, nr 276.

Certyfikat Księgowy Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Certyfikat Głównego Księgowego, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Zainteresowania naukowe
 • handel prawami do emisji gazów cieplarnianych
 • sprawozdawczość finansowa i niefinansowa wobec wyzwań XXI w.
 • standaryzacja i harmonizacja rachunkowości
 • analiza sprawozdań finansowych
 • strategie podatkowe przedsiębiorstw
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Finansów Publicznych

  • działalność naukowa i publikacyjna, prowadzenie badań naukowych
  • działalność dydaktyczna, w tym prowadzenie wykładów i ćwiczeń z rachunkowości finansowej, standardów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, rachunku kosztów i podstaw rachunkowości


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela