Skip to content
LOGOWANIE

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Paulina Maria Brzoza
Główny adres email
Paulina.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej

  Badania naukowe w obszarze syntezy organicznej obejmujące m.in. nowe metody syntezy stabilnych rodników benzotriazynylowych oraz ich funkcjonalnych pochodnych. Analiza otrzymanych paramagnetycznych związków metodami fizykochemicznymi i fizycznymi (badania termiczne (DSC), elektrochemiczne (CV) i spektroskopowe (EPR, UV)).

  • Praca w projekcie OPUS 13 (prof. P. Kaszyński) pt.: "Paramagnetyczne nanografeny dla badań podstawowych oraz nowych technologii"
  • Praca w projekcie Miniatura 3 (dr inż. P. Bartos) pt.: "Nowe metody syntezy rodnika Blattera"

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela