Skip to content
LOGOWANIE

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Paweł Maria Sosna
Główny adres email
Paweł.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Paweł Stępień pracuje w Katedrze Systemów Politycznych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. W 2019 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce za rozprawę doktorską pt. Wybory niekonkurencyjne do organów stanowiących samorządu terytorialnego w Polsce.

Pełnione funkcje w UŁ:

 • Członek Rady Rozwoju Młodych Naukowców UŁ
 • Przewodniczący zespołu ds. zatrudnienia młodych naukowców przy RRMN UŁ
 • Członek Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ.
 • Opiekun naukowy Koła Naukowego Politologów "PolitikON"


Osiągnięcia naukowe

Udział w grantach zewnętrznych:

 • Kierownik projektu w konkursie PRELUDIUM 14, projekt realizowany w Uniwersytecie Łódzkim, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Wybory niekonkurencyjne jako aberracja demokracji proceduralnej: dlaczego obywatele nie chcą kandydować w wyborach?”

 • Wykonawca w projekcie badawczym OPUS 15, projekt realizowany w Uniwersytecie Warszawskim, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Efekt kwot wyborczych dla kobiet: Zaniedbany wymiar behawioralny”. Kierownik projektu: prof. Maciej Górecki (Uniwersytet Warszawski)

 • Wykonawca w projekcie badawczym OPUS 17, projekt realizowany w Uniwersytecie Łódzkim, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki;

Tytuł projektu: The elusive behavioral effect of electoral reforms? The impact of electoral system changes on the behavior of voters and political elites - a quasi-experimental approach and new evidence from local elections in Poland. Kierownik Projektu: dr Michał Pierzgalski (Uniwersytet Łódzki)


Zainteresowania naukowe

Zainteresowania badawcze:

systemy i zachowania wyborcze;

lokalne systemy polityczne;

samorząd terytorialny;

anomalie wyborcze

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Systemów Politycznych

  Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Systemów Politycznych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ; oraz członek Zespołu Badań Wyborczych UŁ.

  Zainteresowania badawcze:

  - samorząd terytorialny i polityka lokalna

  - systemy i zachowania wyborcze


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela