Skip to content
LOGOWANIE

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Przemysław Maria Dąb
Główny adres email
Przemysław.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • Adiunkt_UŁ Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej

  Działalność naukowa:

  • kierowanie projektem badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA BIS pt.: „Badania strukturalne udziału degradosomu RNA w trans-translacji w świetle przeciwbakteryjnej aktywności pirazynamidu - perspektywy wynalezienia leków przeciw(myko)bakteryjnych”,
  • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracami badawczymi prowadzonymi w ramach realizacji projektu,
  • koordynacja i wykonywanie prac eksperymentalnych z dziedziny biologii i mikrobiologii molekularnej w zakresie klonowania molekularnego genów, produkcji i oczyszczania białek rekombinowanych, analiz genomicznych, transkryptomicznych i proteomicznych,
  • opieka nad młodymi członkami zespołu badawczego (doktorantami) w zakresie technik biologii molekularnej,
  • przygotowywanie manuskryptów naukowych w oparciu o wyniki badań uzyskane w projekcie,
  • współpraca naukowa z zewnętrznymi ośrodkami naukowymi z Polski i zagranicy.

  Działalność organizacyjna:

  • członkostwo w gremiach eksperckich,
  • przygotowywanie recenzji manuskryptów naukowych i wniosków grantowych,
  • czynna promocja Uniwersytetu Łódzkiego poprzez prowadzenie wykładów popularnonaukowych i udział w konferencjach naukowych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela
 • Adiunkt_TEAM_NET Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej

  Lider Zespołu Badawczego Projektu FNP TEAM-NET pt.: „Wielofunkcyjne kompozyty aktywne biologicznie do zastosowań w medycynie regeneracyjnej układu kostnego". (P0IR.04.04.00-00-16D7/18):

  • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracami badawczymi prowadzonymi w ramach realizacji projektu,
  • koordynacja i wykonywanie prac eksperymentalnych z dziedziny biologii i mikrobiologii molekularnej w zakresie klonowania molekularnego genów, produkcji i oczyszczania białek rekombinowanych, analiz genomicznych, transkryptomicznych i proteomicznych,
  • opieka nad młodymi członkami zespołu badawczego (doktorantami) w zakresie technik biologii molekularnej,
  • przygotowywanie manuskryptów naukowych w oparciu o wyniki badań uzyskane w projekcie,
  • współpraca wieloośrodkowa z partnerami konsorcjum naukowego TEAM-NET.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela