Skip to content
LOGOWANIE

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Tomasz Maria Sosna
Główny adres email
Tomasz.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

2013 - licencjat pt. Instytucjonalne gwarancje dla depozytariuszy na rynkach usług bankowych.

2015 - licencjat pt. Rola funduszy unijnych w rozwoju lokalnym. Przykład miasta Łęczyca.

2015 - praca magisterska pt. Źródła finansowania deficytu budżetowego na szczeblu lokalnym w Polsce na tle wybranych państw Unii Europejskiej.


Działalność dydaktyczna – prowadzone przedmioty:

Kierunkowe: Bankowa ocena zdolności kredytowej; Podstawy rachunkowości; Rachunkowość komputerowa; Doradztwo finansowe; Bankowość, Zaawansowana analiza finansowa.

Specjalnościowe: Rachunkowość z elementami SAP; Doradztwo finansowe – Private banking & Wealth Management.

Osiągnięcia naukowe

2019-2020 – wykonawca w projekcie: Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Finanse. Wiem i rozumiem. Projekt finansowany przez Narodowy Bank Polski.

Udział w międzynarodowych konferencjach zagranicznych i krajowych m.in.:
Varazdin (10.2019), Brno (06.2019), Toruń (06.2019), Warszawa (03.2020), Rzeszów (06.2017).

Publikacje na Web of Science: 2.

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe:

Finansjalizacja ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego.

Systemy gwarantowania depozytów.

Stosowanie metod statystycznych i nieparametrycznych w badaniach związanych z wymienionymi powyżej tematami.


Zainteresowania hobbystyczne: koszykówka, piłka ręczna, motoryzacja, kultura państw Dalekiego Wschodu, zagadnienia historyczne.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego

  Pracownik naukowo-dydaktyczny:

  1. Prace badawcze związane z sektorem bankowym, finansjalizacją, systemami gwarancji depozytowych.

  2. Menadżer praktyk zawodowych oraz praktyk dyplomowych ds, sektora finansowego w Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego.

  3. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w związanych z szeroko pojętymi finansami i rachunkowością.


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela