Skip to content
LOGOWANIE

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Weronika Maria Topola
Główny adres email
Weronika.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, na kierunku: Pedagogika Wieku Dziecięcego. Od 2020 roku pracownik naukowo-dydaktyczny UŁ, asystent w Katedrze Pedagogiki Wieku Dziecięcego. Glottodydaktyk. Uczestniczka zespołu pracującego nad unikatową w skali kraju metodą nauki czytania i pisania: "Skuteczne zdziwienie - wyzwalająca myślenie nauka czytania i pisania". Od 6 lat nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w renomowanych placówkach oświatowych w Łodzi. Współzałożycielka Fb strony "Dydaktyka w Łodzi". Członkini społeczności Superbelfrzy Mini. Autorka pomocy dydaktycznych.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Zainteresowania badawcze:

- początkowa nauka czytania i pisania (innowacyjne rozwiązania w tym obszarze);

- czytelnictwo dzieci;

- literatura dla najmłodszych (w tym książki obrazkowe);

- kompetencje językowe nauczycieli przedszkola i wczesnej edukacji.

Stanowiska
 • asystent Zakład Badań nad Dzieckiem i Dzieciństwem

  Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych, m.in.:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;
  • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
  • przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo.

  Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych, m.in.:

  • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych;
  • rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników;
  • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych.

  Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych, m.in.:

  • współpraca z otoczeniem społeczno-kulturowym w zakresie promowania dobrych praktyk pedagogicznych;
  • opieka nad praktykami zawodowymi studentów, przygotowujących się do podjęcia pracy nauczyciela przedszkola i wczesnej edukacji.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela