Skip to content
LOGOWANIE

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Yuriy Klon
Główny adres email
Yuriy.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Mój obszar zainteresowań badawczych obejmuje głównie: zarządzanie ryzykiem, rynek ubezpieczeń, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, InsurTech, ubezpieczenia rolne, dystrybucje usług ubezpieczeniowych.

Osiągnięcia naukowe

Publikacje na Web of Science:

ResearcherID: B-8784-2017

Scopus Author ID: 57205753673

Orcid:0000-0002-9771-5357

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe:

- prowadzenie badań zgodnie z profilem Katedry, szczególnie w zakresie usług ubezpieczeniowych, zachowania rynków ubezpieczeniowych oraz szeroko pojętych finansów międzynarodowych.

- praca w redakcjach czasopism, wykonywanie recenzji prac naukowych

- Editor-in-Chief "Innovative economy" (ISSN 2309-1533; 2310-4864)

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Ubezpieczeń

  Pracownik naukowo-dydaktyczny, adiunkt Katedry Ubezpieczeń

  - prowadzenie zajęć dydaktycznych

  - prowadzenie badań zgodnie z profilem Katedry, szczególnie w zakresie usług ubezpieczeniowych, zachowania rynków ubezpieczeniowych oraz szeroko pojętych finansów międzynarodowych

  - praca w redakcjach czasopism, wykonywanie recenzji prac naukowych

  - Editor-in-Chief "Innovative economy" (ISSN 2309-1533; 2310-4864) http://inneco.org/index.php/innecoen


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela