Zastosowanie dronów w ratownictwie i zarządzaniu kryzysowym

Skip to content
LOGOWANIE
Zastosowanie dronów w ratownictwie i zarządzaniu kryzysowym

Zastosowanie dronów w ratownictwie i zarządzaniu kryzysowym

ZASTOSOWANIE DRONÓW W RATOWNICTWIE I ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pilotów Bezzałogowych Statków Powietrznych, doskonalenie umiejętności i techniki pilotażu podczas różnych scenariuszy zdarzeń z obszaru ratownictwa, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK

irk.apoz.edu.pl

Obsługa rekrutacji

22 56 17 992  
rekrutacja@apoz.edu.pl

Akademia Pożarnicza
ul. Słowackiego 52/54  
01-629 Warszawa  

Rekrutacja

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Zapisz się Internetowa Rekrutacja Kandydatów
NASZE ATUTY

Akademia Pożarnicza dysponuje wysokokwalifikowaną kadrą ponad 20 pilotów BSP (naukowców, funkcjonariuszy, instruktorów), ale także niezbędną infrastrukturą dydaktyczną i sprzętem oraz poligonami szkoleniowymi.

Program szkolenia został przygotowany w oparciu o: doświadczenie kadry w krajowych i zagranicznych lotach, najnowsze wyniki projektów naukowo-badawczych, najlepsze praktyki wypracowane podczas realnych działań ratowniczo-gaśniczych.

Akademia jest odpowiednio trzecim i drugim w strukturach Państwowej Straży Pożarnej, uznanym przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego ośrodkiem szkolenia (nr w wykazie S161) i egzaminowania (nr w wykazie E177) pilotów bezzałogowych statków powietrznych. 

ADRESACI SZKOLENIA 

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do pilotów posiadających uprawnienia co najmniej NSTS-01 (VLOS < 4 kg):

 • pracowników i strażaków jednostek Państwowej Straży Pożarnej,
 • pracowników służb i jednostek podległych MSWiA i MON.
ORGANIZACJA SZKOLENIA

Szkolenie organizuje i prowadzi Akademia Pożarnicza w formie e-learningowej i stacjonarnej.

Program szkolenia obejmuje 28 godzin zajęć dydaktycznych i trwa 2 dni.

Zajęcia są prowadzone w obiektach należących do Akademii.

PROGRAM SZKOLENIA

Lp.

Zakres tematyczny

T

P

1

Budowa i eksploatacja BSP w działaniach ratowniczych

2

 

2

Metodyka testowania i oceny innowacyjności systemów bezzałogowych

2

 

3

Wprowadzenie do prawa lotniczego i procedur

2

 

4

Akceptacja społeczna dronów - rekomendacje dla służb ratowniczych

2

 

5

Analiza ryzyka operacyjnego

2

 

6

Prawo lotnicze, Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi i w locie

 

2

7

Prawo lotnicze, zasady wykonywania lotów - loty PSP

 

2

8

Przegląd dostępnych BSP, kamer oraz sensorów

 

2

9

Termowizja w działaniach operacyjnych

 

2 

10

Zajęcia praktyczne: Loty fotogrametryczne, pozyskiwanie danych różnymi sensorami

 

2 

11

Zajęcia praktyczne: Loty nocne

 

2 

12

Opracowanie i wykorzystanie danych fotogrametrycznych w warunkach pracy operacyjnej

 

2 

13

Użycie BSP w zdarzeniach LNG

 

2

14

Case study z działań PSP

 

2

15

Egzamin końcowy

 

1

Razem 

10

19

WARUNKI PRZYJĘCIA
 • Podstawowym kryterium jest wystawienie przez pracodawcę skierowania na szkolenie specjalistyczne.
 • O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Liczba miejsc ograniczona!
WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na szkolenie zobowiązani są do pobrania odpowiedniego formularza zgłoszeniowego oraz skierowania i przesłania podpisanych dokumentów na adres e-mailowy: wtomaszewska@apoz.edu.pl - tytuł e-maila: “Szkolenie - zastosowanie dronów”

 • Formularz zgłoszeniowy (pdf)
 • Skierowanie (wzór) (pdf)
OPŁATY
 • Koszt szkolenia - 1100,00 PLN brutto.
 • Numer konta: 43 1600 1071 1845 2512 5000 0241
 • Termin wpłat - zostanie podany po rozpoczęciu rekrutacji.
 • Dopisek - "szkolenie DRONY”. 
 • Wpłacona kwota za szkolenie nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności na szkoleniu lub rezygnacji po rozpoczęciu szkolenia.
TERMINY

Brak informacji o zbliżających się terminach szkoleń.