EMBA

Skip to content
LOGOWANIE

Collegium Humanum i Akademia Pożarnicza łączą siły w realizacji projektów naukowych.

W siedzibie Akademii Pożarniczej w Warszawie JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, LL.M., DBA, dr h.c. Rektor Collegium Humanum podpisał porozumienie o współpracy z Akademią Pożarniczą reprezentowaną przez JM Rektora – Komendanta, nadbryg. dr. inż. Mariusza Feltynowskiego. 

Przedmiotem współpracy jest kontynuacja i rozwój dotychczas podejmowanych wspólnych inicjatyw. Strony wyraziły chęć współdziałania w obszarach działalności: 

 • naukowej,  
 • badawczej,  
 • dydaktycznej,  
 • Organizacyjnej 
 • promocyjnej,  

w szczególności: 

 • wspólnej realizacji przedsięwzięć naukowych, badawczo-rozwojowych i edukacyjnych oraz w zakresie badań i projektów naukowych, 
 • zgłaszania propozycji opracowywania wspólnych projektów w konkurach krajowych i międzynarodowych, 
 • przygotowywania i realizacji przedsięwzięć dydaktycznych, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez strony, 
 • wspólnej organizacji konferencji, seminariów i sympozjów, 
 • opracowywania wspólnych publikacji w czasopismach naukowych oraz monografii naukowych, 
 • wymiany studentów, związanej z przedsięwzięciami o charakterze edukacyjnym, naukowym lub badawczym, 
 • wizyty kadry w celu wymiany doświadczeń w zakresie edukacji i badań naukowych oraz udziału w stażach naukowych. 

Kooperacja stron jest wynikiem ich bogatego dorobku badawczo-rozwojowego, zapewniającego efekt synergii prowadzonych prac.  

Silny zespół naukowy oraz rozwinięta infrastruktura Akademii Pożarniczej koreluje z innowacyjnością, międzynarodowym doświadczeniem i bogatą ofertą specjalistycznych kierunków studiów Collegium Humanum, zapewniając najwyższy poziom realizacji wspólnych przedsięwzięć. 

Strony łączą siły, by stawać się silniejszym partnerem biznesowym jak i naukowym w dostępnych projektach krajowych oraz międzynarodowych. 

W ramach współpracy, Collegium Humanum organizuje wspólnie z Akademią Pożarniczą, studia Executive MBA dla kadry dowódczej Państwowej Straży Pożarnej w Polsce. 

Link do strony, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje: 
https://emba-warszawa.pl/program-i-organizacja/