FAQ_SMS

Skip to content
LOGOWANIE

FAQ  - Najczęściej zadawane pytania

Kto może skorzystać z wymiany w ramach programu ERASMUS+?

Każdy student Akademii Pożarniczej może wziąć udział w programie ERASMUS+. Wyjechać można najwcześniej w trzecim semestrze studiów pierwszego stopnia lub w drugim semestrze studiów drugiego stopnia. Wyjechać może także student studiów zaocznych. 

W chwili obecnej trwają usilne starania o umożliwienie wyjazdu także studentom mundurowym. 

Czy będzie mnie stać na utrzymanie za granicą?

Każdy wyjeżdżający student otrzymuje stypendium na pokrycie dodatkowych kosztów utrzymania za granicą. Praktyka pokazuje, że środki wydawane na studia w Polsce, wraz z otrzymanym stypendium, są wystarczające. Naturalnie zależy to od trybu życia. 

Pamiętaj jednak, że może to być jedyna okazja na kilkumiesięczny pobyt za granicą. Warto więc zwiedzać, uczyć się innej kultury.

Możesz także skorzystać z wyjazdu na praktyki, który trwa 2 miesiące.

Mój angielski jest słaby. Co robić?

Wyjazd na studia za granicę jest najlepszą formą nauki języka, przełamania tzw. „bariery językowej”. Jeżeli Twoja znajomość języka obcego jest słaba, nie będzie lepszej szansy na jego szlifowanie. Co prawda przed wyjazdem odbędzie się egzamin z języka, jednak satysfakcjonującym poziomem znajomości języka jest poziom „komunikatywny”. 

Pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych kursów językowych oferowanych przez EU Academy.

Wystarczy założyć bezpłatne konto i można zapisać się na kurs zupełnie za darmo!

Warto także skontaktować się ze Studium Języków Obcych w naszej Akademii.

Do odważnych świat należy!

Jestem studentem zaocznym. Czy mogę wyjechać?

Naturalnie! Co więcej, możesz się starać o zwolnienie z opłaty za studia podczas twojego pobytu za granicą. Jeżeli nie wierzysz, że taki wyjazd może się udać, mylisz się! Praktyka pokazała co innego…

Jestem studentem mundurowym. Czy mogę wyjechać?

Tak! Koniecznie zgłoś się do Zespołu ds. Erasmus+ i dowiedz się więcej o możliwościach wyjazdowych dla podchorążych.

Czy po powrocie będę musiał/a zdawać dodatkowe egzaminy?

Nie. Do zasad dobrej praktyki należy podpisanie przez Dziekana dokumentu, w którym deklaruje, że na podstawie zaliczeń w uczelni partnerskiej zaliczy semestr w uczelni macierzystej. A zatem już przed wyjazdem otrzymasz taką gwarancję. 

Zdarzają się wyjątki, w których student nie zaliczył wszystkich przedmiotów za granicą i musiał uzupełnić materiał po powrocie do Polski, jednak są to sytuacje marginalne. Skontaktuj się z Zespołem ds. Erasmusa+, powiemy jak tego uniknąć! 

Czym jest wsparcie językowe online (OLS)?

Każdy wyjeżdżający student jest zobowiązany do ukończenia testu biegłości językowej online. Otrzyma on powiadomienie poprzez email, gdzie podaną będą szczegółowe instrukcje. Szczegółowe informacje o systemie OLS, w tym o kwestiach technicznych, można znaleźć tutaj.

Jakie są doświadczenia studentów z poprzednich wyjazdów?

Nie musisz wierzyć nam na słowo, że wyjazd Erasmus+ to same korzyści. Wystarczy, że poczytać relacje Twoich kolegów i koleżanek, którzy już skorzystali z możliwości, jakie stwarza Erasmus+! Przejdź do sekcji:  Relacje z wyjazdów.

Jak długo mogę pozostać za granicą?

Program Erasmus+ posługuje się terminem „kapitał mobilnościowy”. Oznacza to, że KAŻDY student może przebywać w ramach Erasmus+ za granicą do 12 miesięcy na każdym poziomie studiów! W ten limit wliczają się wyjazdy na studia, jak również na praktyki. W przeszłości zdarzało się, że studenci studiowali semestr za granicą, a do tego odbywali dwukrotne praktyki w ciągu wakacji, jak również po zakończeniu studiów (jako absolwenci – program daje też taką możliwość).