O programie Erasmus +

Skip to content
LOGOWANIE
O programie Erasmus+ 

O programie Erasmus+ 

O programie  Erasmus+

Dzięki mobilnościom w ramach programu Erasmus+ studenci Akademii Pożarniczej mogą kontynuować naukę na innych europejskich uczelniach spośród szerokiego wachlarza możliwości studiowania za granicą. 

APoż posiada szereg umów partnerskich i bilateralnych z uczelniami z takich krajów jak: Estonia, Słowacja, Litwa, Czechy, Grecja, Hiszpania, Włochy, Portugalia, Bułgaria, Niemcy, Chorwacja, Norwegia, Finlandia. 

Na naszej uczelni działa Zespół ds. Erasmus+, który pomaga w wypełnianiu formalności związanych z procedurą wyjazdową. 

Erasmus+ daje również pracownikom APoż możliwość uczestniczenia w krótkich wizytach na innych uniwersytetach na konferencjach, seminariach i warsztatach projektowych w wyznaczonym kraju. 

W ramach programu Erasmus+, studenci oraz absolwenci (do roku po zakończeniu studiów) mogą wyjeżdżać na studia do tych uczelni w Europie, z którymi została podpisana umowa międzyinstytucjonalna oraz na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach. 

Student co najmniej drugiego roku studiów I stopnia, może wyjechać za granicę w trakcie dowolnego cyklu studiów. Minimalny czas pobytu na zagranicznych studiach wynosi 3 miesiące, a na zagranicznej praktyce zawodowej – 2 miesiące.  

W ramach programu studentom zakwalifikowanym na studia/praktykę erasmusową przyznawane jest stypendium na pokrycie kosztów utrzymania się w danym kraju oraz ryczałt na przelot lub przejazd.

Procedura kwalifikacyjna obejmuje trzy kryteria:

  1. egzamin językowy;
  2. średnia ocen;
  3. praca na rzecz Uczelni. 

Dowiedz się więcej o możliwościach dofinansowania do kosztów podróży!

Realizując semestr studiów w innym kraju, przedmioty uzgodnione z dziekanem wydziału i pozytywnie zaliczone za granicą, ulegają automatycznemu zaliczeniu w uczelni macierzystej, zachowując ciągłość nauki.  

Jeśli chcesz wyjechać za granicę, aby zdobyć międzynarodowe doświadczenie, poprawić swoje umiejętności językowe i nawiązać kontakty, skontaktuj się z Koordynatorem Erasmus+, aby sprawdzić, jak aplikować.

Staże zagraniczne 

Czy wiesz, że w ramach programu Erasmus+ możesz również odbyć staż? 

Jak to działa? Jakie są kroki? 

  1. Zgłoś się do nas – napisz, zadzwoń, wyślij e-mail lub po prostu przyjdź na spotkanie 😊
  2. Znajdź firmę, w której chciałbyś odbyć staż - skontaktuj się z nią! Ewentualnie zapytaj nas – pomożemy 😊
  3. Sprawdź wymagania wybranej firmy i postępuj zgodnie z etapami procesu!
  4. Przygotuj dokumenty aplikacyjne, przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej.
  5. Jeśli zostaniesz wybrany na staż, upewnij się, że omówiłeś wszystkie szczegóły (przyjazd, obowiązki, liczbę godzin).
  6. Skontaktuj się z koordynatorem programu Erasmus+, aby przygotować dokumenty i podpisać umowę o staż.
  7. Wyjedź na praktyki i spraw, aby ta okazja była szansą na całe życie!
OLS - wsparcie językowe online 

OLS ma na celu pomóc uczestnikom programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w poprawie znajomości języka, w którym będą pracować, studiować lub odbywać wolontariat za granicą, tak aby mogli jak najlepiej wykorzystać to doświadczenie. 

OLS jest obowiązkową częścią programu mobilności Erasmus+. 

Nie obawiaj się testu - jest on progresywny i dopasowany do Twojego obecnego poziomu językowego. 

Jeśli chcesz poprawić swoje umiejętności, zyskać więcej pewności siebie, Erasmus+ jest dla Ciebie najlepszą okazją!

OLA - online learning agreement

Wybrałeś już swój kierunek? Sprawdź wszystkie szczegóły i upewnij się, że podpisałeś online learning agreement (OLA), który zawiera wszystkie ważne szczegóły dotyczące kierunku studiów, punktów ECTS. 

Pamiętaj! Raz podpisane i zaakceptowane OLA nie może zostać zmienione! 

OLA jest kluczowym standardowym dokumentem dla każdego studenta, który gwarantuje uznanie akademickie i pozwala na przeniesienie punktów ECTS uzyskanych za granicą na Twoją uczelnię. 

Dowiedz się więcej: 

Studium Języków Obcych

Rozpoczynając naukę na naszej uczelni, zarówno studenci mundurowi jak i studenci cywilni mają wyjątkową możliwość kontynuowania nauki języka specjalistycznego oraz innych wybranych języków obcych. 

Studium Języków Obcych posiada bogatą ofertę kursów z tak ważnego na rynku pracy języka specjalistycznego. 

Nasi lektorzy podpowiedzą jak się przygotować językowo do wyjazdów w ramach programu Erasmus+. 

Dodatkowe informacje