Procedura wyjazdowa – nauczyciel 

Skip to content
LOGOWANIE
Procedura wyjazdowa - nauczyciel  

Procedura wyjazdowa - nauczyciel  

Procedura wyjazdowa krok po kroku

Skontaktuj się z Zespołem ERASMUS+

Przygotuj plan zajęć w uczelni partnerskiej

Uzyskaj obustronną akceptację Learning Agreement

Podpisz umowę stypendialną z APoż

Zrealizuj wyjazd!

Przedstaw nam relację z wyjazdu

Skrót najważniejszych informacji: 

 • Preferowane są wyjazdy 5-dniowe.  
 • Wyjeżdżający nauczyciel zobowiązany jest do poprowadzenia co najmniej 8 godzin wykładowych podczas tygodnia lub dowolnie krótszego okresu czasu. 
 • Podczas kwalifikacji na wyjazd zagraniczny w ramach programu Erasmus+ dodatkowo punktowane są:
  • osoby dotychczas nie uczestniczące w wyjeździe erasmusowym;
  • pracownicy etatowi APoż;
  • prowadzący zajęcia dydaktyczne w programie Erasmus w APoż;
  • doktoranci;
  • będący członkami Zespołu ds. programu Erasmus+ w APoż. 

Każdy uczestnik otrzymuje stypendium z środków programu Erasmus+! Wysokość stypendium jest zależna od odległości, skorzystaj z kalkulatora, żeby dowiedzieć się więcej. Podróżujesz ekologicznymi środkami transportu (pociąg, carpooling, bus) skorzystaj z dodatkowych środków w ramach green travel!

Więcej informacji znajdziesz w Przewodniku po programie!

Szczegółowe informacje nt. programu Erasmus+ znajdują się na stronie internetowej. Informacji udzielają także członkowie Zespołu ds. Erasmus+ w APoż.

Do ogólnych celów realizacji mobilności, w kontekście nauczycieli akademickich, w ramach programu Erasmus+ należy zaliczyć: 

 • opracowania nowych materiałów dydaktycznych;
 • uwspólniania programów nauczania uczelni partnerskich;
 • wzmocnienia i rozszerzenia więzi między uczelniami;
 • przygotowania i realizacji przyszłych projektów badawczych i rozwojowych;
 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

UWAGA! Formularz do wypełnienia uzyskasz od Zespołu ds. Erasmus+