Procedura wyjazdowa – pracownik administracyjny 

Skip to content
LOGOWANIE
Procedura wyjazdowa - pracownik administracyjny 

Procedura wyjazdowa - pracownik administracyjny 

Skontaktuj się z Zespołem ERASMUS+ 

Przygotuj plan szkolenia w uczelni partnerskiej

Uzyskaj obustronną akceptację Learning Agreement

Podpisz umowę stypendialną z APoż

Zrealizuj wyjazd!

Przedstaw nam relację z wyjazdu

Skrót najważniejszych informacji: 

 • Preferowane są wyjazdy 5 – dniowe.  
 • Wyjeżdżający pracownik zobowiązany jest do odbycia szkolenia wynikającego z podpisanego przed wyjazdem planu szkolenia.
 • Podczas kwalifikacji na wyjazd zagraniczny w ramach programu Erasmus+ dodatkowo punktowane są:
  • osoby dotychczas nie uczestniczące w wyjeździe Erasmusa;
  • pracownicy etatowi APoż;
  • doktoranci;
  • będący członkami Zespołu Erasmus+ w APoż. 
 • Każdy uczestnik otrzymuje stypendium (wraz z ryczałtem na podróż) ze środków programu Erasmus+. 

Szczegółowe informacje nt. programu Erasmus+ znajdują się na stronie internetowej. Informacji udzielają także członkowie Zespołu ds. Erasmus+ w APoż. 

Do ogólnych celów realizacji mobilności, w kontekście pracowników uczelni, w ramach programu Erasmus+ należy zaliczyć: 

 • uwspólniania programów nauczania uczelni partnerskich;
 • wzmocnienia i rozszerzenia więzi między uczelniami;
 • przygotowania i realizacji przyszłych projektów badawczych i rozwojowych;
 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Formularz do wypełnienia otrzymasz od Koordynatora.