Dział Doskonalenia Zawodowego i Poligonu

Skip to content
LOGOWANIE
Dział Doskonalenia Zawodowego i Poligonu

Dział Doskonalenia Zawodowego i Poligonu

Zakres działania i realizowane zadania Działu Doskonalenia Zawodowego i Poligonu

 • organizowanie przygotowania zawodowego strażaków w służbie kandydackiej;
 • organizowanie procesu doskonalenia zawodowego strażaków, w tym monitorowanie procesu organizacji doskonalenia zawodowego realizowanego w komórkach organizacyjnych podległych Prorektorowi-Zastępcy Komendanta ds. spraw operacyjnych;
 • organizowanie praktycznych zajęć poligonowych oraz warsztatów ratowniczych, z wykorzystaniem baz poligonowych podległych Prorektorowi-Zastępcy Komendanta ds. operacyjnych;
 • organizowanie działalności logistycznej w bazach poligonowych, podległych Prorektorowi-Zastępcy Komendanta do spraw operacyjnych, w zakresie realizacji zajęć praktycznych;
 • utrzymywanie w gotowości operacyjnej oraz konserwacja sprzętu i pojazdów pożarniczych dla Kompanii Szkolnej „Warszawa” w ramach COO KSRG;
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad placami, obiektami, urządzeniami i wyposażeniem technicznym, przeznaczonymi do praktycznych zajęć poligonowych, znajdujących się na terenie baz poligonowych podległych Prorektorowi-Zastępcy Komendanta ds. operacyjnych.

Sprzęt Działu Doskonalenia Zawodowego i Poligonu 

Dział Doskonalenia Zawodowego i Poligonu posiada na stanie:

 • dwa średnie samochody ratowniczo-gaśnicze GBA-Rt;
 • jeden średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA;
 • jeden ciężki samochód ratowniczo gaśniczy GCBA;
 • dwa ciężkie samochody ratownictwa drogowego;
 • jeden podnośnik hydrauliczny;
 • jeden samochód specjalny ratownictwa chemicznego;
 • jeden lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy;
 • dwa quady;
 • jedną ładowarkę teleskopową Manitou.

Baza Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa Akademii Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim

Jednym z założeń realizacji procesu efektywnego kształcenia w Akademii Pożarniczej w Warszawie jest tworzenie profesjonalnej bazy do szkolenia praktycznego strażaków.  

Baza Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa w Nowym Dworze Mazowieckim pozwala realizować procesy szkolenia, kształcenia i doskonalenia zawodowego strażaków. Ponadto wykorzystywana jest do badań naukowych, testowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych pozwalających na zwiększenie skuteczności prowadzenia działań ratowniczych. Dotychczas na terenie BSPiIR APoż odbyło się wiele przedsięwzięć dla podchorążych, strażaków w służbie stałej, specjalistycznych grup ratowniczych, ochotniczych straży pożarnych, służb państwowych, ośrodków naukowych oraz podmiotów zewnętrznych.  

Powyższe zadania realizowane są z wykorzystaniem dedykowanych stanowisk ćwiczebnych, obiektów technicznych i trenażerów. Wykorzystywane pojazdy i sprzęt pożarniczy służą przede wszystkim do realizacji celów szkoleniowych jednak stanowią również komponent centralnego odwodu operacyjnego Komendanta Głównego PSP.  

Celami szczegółowymi powstania BSPiIR APoż są:  

 1. Realizacja kształcenia zawodowego na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych w APoż. 
 2. Wykorzystanie poligonu jako miejsca na realizację przygotowania zawodowego strażaków pełniących służbę kandydacką w APoż. 
 3. Realizacja doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy pełniących służbę w APoż. 
 4. Prowadzenie badań naukowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności, ratownictwa. 
 5. Prowadzenie wspólnych ćwiczeń dla podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, służb resortu spraw wewnętrznych oraz obrony narodowej. 
 6. Testowanie sprzętu i wyposażenia i środków gaśniczych wykorzystywanych do prowadzenia działań ratowniczych. 
 7. Testowanie rozwiązań organizacyjnych zwiększających skuteczność prowadzenia działań ratowniczych. 
 8. Unifikacja technik działań ratowniczych. 
 9. Organizacja ćwiczeń poligonowych, w tym międzynarodowych manewrów.  
 10. Zabezpieczenie odpowiedniej bazy socjalnej dla wszystkich korzystających z bazy poligonowej. 
 11. Utrzymywanie gotowości operacyjnej w ramach COO KG PSP. 

Baza będąca w dyspozycji APoż od 2015 roku stanowić będzie docelowo wydzielony i odpowiednio przygotowywany teren ze znajdującymi się na nim urządzeniami i obiektami szkoleniowymi, magazynowymi oraz infrastrukturą socjalno-bytową.  

Na terenie Bazy, który obejmuje powierzchnię łączną 26 ha, znajdują się takie stanowiska i obszary ćwiczeń jak: 

 • plac do działań gaśniczych z trenażerem wielokontenerowym i dwiema komorami rozgorzeniowymi 
 • plac ćwiczeń ratownictwa drogowego i kolejowego 
 • plac ćwiczeń ratownictwa chemicznego 
 • gruzowisko do ćwiczeń z zakresu działań poszukiwawczo ratowniczych 
 • bezpośredni dostęp do rzeki umożliwiający ćwiczenia ratownictwa wodno-lodowego oraz dostarczanie wody