Uroczystości zakończenia studiów 

Skip to content
LOGOWANIE
UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA STUDIÓW

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA STUDIÓW

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW I I II STOPNIA STUDENTOM CYWILNYM SGSP – 12 czerwca 2023 r.

 12 czerwca 2023 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów I i II stopnia studentom cywilnym. Do grona absolwentów naszej Alma Mater dołączyły osoby, które studiowały na kierunku inżynieria bezpieczeństwa.

Jednym z punktów uroczystości było wręczenie nagród za bardzo dobre wyniki w nauce dla wyróżniających się absolwentów, a także wręczenie wyróżnień za bardzo dobrą pracę dyplomową. Uroczystego wręczenia dokonał Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności mł. bryg. dr inż. Adrian Bralewski. W uroczystości udział wzięli także pracownicy i kadra Uczelni.

Lata spędzone w murach SGSP pokazały, że zdobywanie szczytów wiąże się z ciężką pracą. Pomimo trudów nauki wiemy, że im wyżej, tym są piękniejsze widoki! Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że czas spędzony w naszej Uczelni zaowocuje wieloma osiągnięciami!

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW W SGSP – 28 kwietnia 2023 r.

28 kwietnia 2023 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów:

  • stacjonarnych I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej,
  • niestacjonarnych I stopnia dla strażaków w służbie stałej,
  • stacjonarnych II stopnia

na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności SGSP.

To wydarzenie jest szczególnie ważne dla społeczności akademickiej naszej Uczelni i środowiska pożarniczego. W tym uroczystym dniu do grona absolwentów SGSP łącznie dołączyło prawie 300 osób.

Podczas uroczystości wręczono także nagrody i dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce, wyróżniające się prace dyplomowe oraz szczególny wkład pracy na rzecz SGSP poprzez osiągnięcia sportowe i aktywny udział w uczelnianych organizacjach studenckich.

Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. dr inż. Adam Konieczny życzył absolwentom rozwoju zawodowego i osobistego, podkreślając, że zwieńczeniem wyjątkowego okresu studiów jest zyskanie prestiżowych zawodów, które liczą się także na arenie międzynarodowej. Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni pogratulował bohaterom dzisiejszej uroczystości obranej drogi życiowej.

W imieniu absolwentów mł. ogn. pchor. inż. Tomasz Cichocki – tegoroczny prymus – podziękował m.in. kadrze dowódczej i naukowo-dydaktycznej SGSP za przekazywanie wiedzy i możliwość rozwoju zainteresowań, a koleżankom i kolegom przekazał życzenia powodzenia w zdobywaniu doświadczeń na nowym etapie życia.

W uroczystości uczestniczyli także m.in.: Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Wojciech Radecki, Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. dr inż. Adam Konieczny, Burmistrz Dzielnicy Żoliborz Pan Paweł Michalec, Duszpasterz Akademicki SGSP ks. Michał Garbecki MIC, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów SGSP kpt. mgr inż. Tomasz Janus oraz kierownictwo, kadra i przedstawiciele społeczności SGSP.

Wszystkim absolwentom gratulujemy i mamy nadzieję, że czas spędzony w SGSP zaowocuje wieloma osiągnięciami, a zawarte znajomości przetrwają lata! Serdecznie zachęcamy, aby dołączyć do Stowarzyszenia Absolwentów SGSP. To dobra sposobność, aby koleżeńskie kontakty i miłe wspomnienia z czasów studenckich pozostały jak najdłużej!

Wydarzenie poprzedziło Centralne Obchody Dnia Strażaka połączone z Promocją Oficerską w PSP, które odbędą się 4 maja br.

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW W SGSP ORAZ AKTÓW NADANIA STOPNIA MŁODSZEGO KAPITANA W PSP – 29 kwietnia 2022 r.

29 kwietnia 2022 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów stacjonarnych I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej, stacjonarnych II stopnia, niestacjonarnych I stopnia dla strażaków w służbie stałej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności SGSP oraz z okazji wręczenia aktów nadania stopnia młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej (PSP). To wydarzenie jest szczególnie ważne dla społeczności akademickiej naszej Uczelni i środowiska pożarniczego.

W tym uroczystym dniu do grona absolwentów SGSP łącznie dołączyło ponad 300 osób, otrzymując tytuł odpowiednio inżyniera pożarnictwa lub magistra inżyniera bądź magistra inżyniera pożarnictwa.

Podczas uroczystości wręczono także nagrody i dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce, wyróżniające się prace dyplomowe oraz szczególny wkład pracy na rzecz SGSP poprzez aktywny udział w uczelnianych organizacjach studenckich.

Uroczystość w SGSP odbyła się w aurze wyjątkowego jubileuszu 30-lecia PSP. Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak podziękował wykładowcom, kadrze i studentom SGSP za wysiłek i pracę włożone w proces kształcenia. Zaznaczył, że absolwenci mundurowi, również jako oficerowie PSP, pełnią wyjątkową służbę w szczególnych okolicznościach. Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni wyraził radość, że powiększyło się grono absolwentów SGSP. Zapewnił, że mury naszej Uczelni zawsze pozostaną otwarte dla obecnych i byłych studentów oraz zachęcił, aby dołączyć do Stowarzyszenia Absolwentów SGSP. To dobra sposobność, aby koleżeńskie kontakty i miłe wspomnienia z czasów studenckich pozostały jak najdłużej.

W imieniu absolwentów Pani mgr inż. Oksana Saczuk – absolwentka studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa – podziękowała m.in. władzom i kadrze SGSP za przekazywanie wiedzy i możliwość rozwoju zainteresowań, a koleżankom i kolegom przekazała życzenia powodzenia w zdobywaniu doświadczeń na nowym etapie życia.

W uroczystości uczestniczyli także m.in.: Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. dr inż. Adam Konieczny, Burmistrz Dzielnicy Żoliborz Pan Paweł Michalec, Duszpasterz Akademicki SGSP ks. Michał Garbecki MIC, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów SGSP kpt. mgr inż. Tomasz Janus oraz kierownictwo, kadra i przedstawiciele społeczności SGSP.

Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że czas spędzony w SGSP zaowocuje wieloma osiągnięciami, a zawarte znajomości przetrwają lata!

duża grupa osób w mundurach