Publikacje

Skip to content
LOGOWANIE
Publikacje

Publikacje

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Poniżej prezentujemy nowości wydawnicze. Z publikacjami z lat ubiegłych można zapoznać się na dole strony. Wydawnictwo prowadzi również sprzedaż książek wydanych przez SGSP i APoż (zakładka Sprzedaż publikacji).

 • Ewakuacja uczestników imprez o charakterze masowym

  Rafał Wróbel, Paweł Gromek

  ISBN: 978-83-968293-6-8

  Liczba stron: 201

 • okładka publikacji System ochrony ludności w obliczu pożaru lasu w Polsce

  System ochrony ludności w obliczu pożaru lasu w Polsce

  Paweł Gromek

  ISBN:| 978-83-968293-5-1

  Liczba stron: 394

 • okładka publikacji Edukacja
dla bezpieczeństwa
w ujęciu systemowym

  Edukacja dla bezpieczeństwa w ujęciu systemowym

  Izabella Grabowska-Lepczak

  ISBN: 978-83-968293-1-3

  Liczba stron: 304

 • okładka Organizacja procesu dekontaminacji w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej

  Organizacja procesu dekontaminacji w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej

  Marcin Anszczak

  ISBN: 978-83-968293-4-4

  Liczba stron: 341

 • Ochrona przeciwpożarowa lasu

  red. nauk. Anna Szajewska

  ISBN: 978-83-968293-3-7

  Liczba stron: 585

Lista publikacji wydanych w 2023 r.

"Redukcja ryzyka pożarów lasu w Polsce. Zarys problematyki"

red. nauk. Paweł Gromek; ISBN: 978-83-966806-1-7

"Zagrożenia wynikające z inicjacji materiałów wybuchowych podczas działań ratowniczych"

Norbert Tuśnio; ISBN: 978‒83‒966806‒5–5

"Słownik ratownictwa"

Koordynatorzy komitetu redakcyjnego: Robert Borkowski, Waldemar Zubrzycki, Mariusz Feltynowski; ISBN: 978-83-966806-8-6

"Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych", t. 2

red. nauk. Monika Wojakowska; ISBN: 978-83-966806-6-2

"Technologiczne, techniczne i strategiczne innowacje w ratownictwie"

red. nauk. Monika Wojakowska, Radosław Fellner, Robert Piec; ISBN: 978-83-966806-2-4

"Termodynamika dla studentów Akademii Pożarniczej"

Jerzy Gałaj; ISBN: 978-83-952375-6-0

"Poznawcze problemy ewaluacji ćwiczeń ochrony ludności"

Tomasz Zwęgliński; ISBN: 978-83-966806-7-9

"Szanujmy się. Z dziejów VIII turnusu Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej"

praca zbiorowa; ISBN: 978-83-966806-9-3

Poradnik dla służb ratowniczych Gruzji (GHID CU PRIVIRE LA PREGĂTIREA DE INTERVENȚIE A ECHIPELOR DE SALVATORI ȘI POMPIERI)

praca zbiorowa; 978-83-968293-0-6

Lista publikacji wydanych w 2022 r.
 • „Wybrane metody inżynierskie w bezpieczeństwie wewnętrznym" red. nauk. Paweł Gromek, ISBN 978-83-964995-8-5
 • „Wprowadzenie do oceny ryzyka operacyjnego w funkcjonowaniu systemu bezpieczeństwa powszechnego" red. nauk. Paweł Gromek, ISBN 978-83-964995-7-8
 • „Bezpieczeństwo cyfrowe: od problemów globalnych do lokalnych. Państwo i społeczeństwo" red. nauk. Małgorzata Such-Pyrgiel, Wioletta Rogula-Kozłowska, Robert Piec, Mariusz Feltynowski, ISBN 978-83-964995-5-4
 • „Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne" t. 10 red. nauk. Bernard Wiśniewski, Magdalena Gikiewicz, Tomasz Zwęgliński, ISBN 978-83-964995-6-1
 • „Prawo międzynarodowe a bezpieczeństwo państwa" red. nauk. Anna Gołębiowska, Dariusz Prokopowicz, Piotr Solarz,  ISBN 978-83-964995-4-7
 • „Wybrane aspekty funkcjonowania systemów bezzałogowych. Badania - Technologie - Bezpieczeństwo" red. nauk. Mariusz Feltynowski, ISBN 978-83-964995-0-9
 • „System ochrony ludności w obliczu epidemii w Polsce" Paweł Gromek, ISBN 978-83-964995-1-6
 • „Instytucje Unii Europejskiej" Anna Gołębiowska, Sylwia Jupa, ISBN 978-83-964995-2-3
 • „St. bryg. w st. spocz. prof. dr hab. Melania Pofit-Szczepańska doktor honoris causa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej" opr. Klaudia Madej-Węgier, Ewa Juchimowicz, ISBN 978-83-964995-3-0
 • „Procesy planowania obronnego i cywilnego w administracji Cz. II. Etap I Planowanie cywilne. Plany, programy i inne dokumenty planistyczne oraz ich zawartość" Tadeusz Józef Kęsoń, ISBN 978-83-961824-9-4
Lista publikacji wydanych w 2021 r.
 • "Ochrona ludności. Miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych" Piotr Kolmann, ISBN 978-83-959134-3-3
 • „Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii” Anna Gołębiowska, ISBN 978-83-952375-7-7
 • "Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne" t. 7 red. nauk. Bernard Wiśniewski, Robert Gwardyński, Tomasz Zwęgliński, ISBN 978-83-959134-6-4
 • "Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne" t. 8 red. nauk. Bernard Wiśniewski, Magdalena Gikiewicz, Rafał Kochańczyk, ISBN 978-83-959134-7-1
 •  "Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne" t. 9 red. nauk. Bernard Wiśniewski, Jan Ziobro, Tomasz Zwęgliński, ISBN 978-83-961824-0-1
 • "Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych. Część1: miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa" Adrian Bralewski, ISBN 978-83-959134-5-7
 • "Zrozumieć pracujących w nocy. Elementy chronofizjologii" Krystyna Zużewicz, Anna Prędecka, Malwina Anna Zużewicz, ISBN 978-83-959134-8-8
 • "Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych organów i urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów" Józef Stępak, ISBN 978-83-959134-9-5
 • "… WIĘC PIJMY WINO PODCHORĄŻOWIE. W 50. rocznicę rozpoczęcia nauki w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej 1971–2021" Jerzy Gutkowski, ISBN 978-83-961824-1-8
 • "Socio-economic and legal dimensions of digital transformation. Selected contexts" red. nauk. Anna Gołębiowska, Małgorzata Such-Pyrgiel, ISBN 978-83-961824-4-9
 • „Bezpieczeństwo w dobie cyfrowej transformacji – aspekty prawne, organizacyjne i społeczne” red. nauk. Małgorzata Such-Pyrgiel, Anna Gołębiowska, ISBN 978-83-961824-3-2
 • "Losy podchorążych Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej po strajku w 1981 roku. Nie podpisałem deklaracji o wstąpieniu do SGSP" Dariusz Jasiński, ISBN 978-83-961824-2-5
 • „Ekologistyka – usprawnianie zarządzania składowiskami odpadów w obwodzie lwowskim” red. nauk. Izabella Grabowska-Lepczak, Barbara Szykuła-Piec, ISBN 978-83-961824-6-3
 • „Екологістика. Теорія і практика управління сміттєзвалищами” red. nauk. Тарас Шуплат, Оксана Тeлaк, Василь Попович, ISBN 978-83-961824-7-0
Lista publikacji wydanych w 2020 r.

"Aktualne wyzwania prawa kosmicznego a bezpieczeństwo międzynarodowe" red. nauk. Anna Gołębiowska, Katarzyna Myszona-Kostrzewa, ISBN 978-83-957235-2-0

„Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego" red. nauk. Tomasz Zwęgliński, ISBN 978-83-959134-1-9

„Dowodzenie zorganizowanymi działaniami Policji” Mariusz Nepelski, ISBN 978-83-952375-9-1

„Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego" Tomasz Zwęgliński Marcin Smolarkiewicz Paweł Gromek, ISBN 978-83-957235-9-9

"Inżynieria w bezpieczeństwie wewnętrznym" Jerzy Wolanin, ISBN 978-83-957235-4-4

"Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych". Tom I red. nauk. Monika Wojakowska, Magdalena Gikiewicz, ISBN 978-83-959134-0-2

"Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG" Jerzy Wolanin, Adrian Bralewski, ISBN 978-83-959134-4-0

„Ocena skuteczności gaśniczej wybranego sprzętu rozpylającego podczas gaszenia pożarów wewnętrznych grupy A" Jerzy Gałaj, ISBN 978-83-952375-6-0

"Poradnik do procesu kształcenia służb ratowniczych z wykorzystaniem trenażera wielokontenerowego" w jęz. gruzińskim Rafał Antosik, Dariusz Olcen, Zdzisław Salamonowicz, Marcin Łapicz, Rafał Matuszkiewicz, ISBN 978-83-959134-2-6

„Prasa lokalna i samorządowa. Propozycje zmian legislacyjnych” red. nauk. Anna Gołębiowska, Piotr Benedykt Zientarski, ISBN 978-83-952375-5-3

"Procesy planowania obronnego i cywilnego w administracji. Planowanie obronne. Plany, programy i inne dokumenty planistyczne oraz ich zawartość " Cz. I Tadeusz Józef Kęsoń, ISBN 978-83-957235-0-6

„Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne" Tom V red. nauk. Bernard Wiśniewski, Paweł Lubiewski, Tomasz Zwęgliński, ISBN 978-83-952375-8-4

„Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne" Tom VI red. nauk. Bernard Wiśniewski, Andrzej Czupryński, Magdalena Gikiewicz, ISBN 978-83-957235-1-3

"Siły Zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa państwa" Grzegorz Sobolewski, ISBN 978-83-957235-6-8

"Wartości w podsystemie ochronnym systemu bezpieczeństwa narodowego. Wartości funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej" Wojciech Wróblewski, ISBN 978-83-957235-5-1

"Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa. Pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych" Jerzy Wolanin, Adrian Bralewski, Barbara Szykuła-Piec, Izabella Grabowska-Lepczak, Dominik Duralski, ISBN 978-83-957235-8-2

„Zagrożenia elektroenergetyczne w środowisku pracy”  Szymon Ptak, ISBN 978-83-957235-3-7

"Zakresy spraw bezpieczeństwa spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych Urzędu Prezydenta i Rady Ministrów" Jerzy Stępak, ISBN 978-83-957235-7-5

Lista publikacji wydanych w 2019 r.

"Laboratorium. Sprzęt ratowniczy i gaśniczy" Część I Piotr Chudy, Wiktor Wąsik

"Multisimulation: Stochastic Simulations for the Assessment of Building Fire Safety" Adam Krasuski

"Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne" Tom IV Bernard Wiśniewski, Tomasz Zwęgliński (red. nauk)

 "Wpływ komunikacji społecznej i medialnej na kształtowanie bezpieczeństwa" Aneta Majkowska, Izabella Grabowska-Lepczak, Monika Wojakowska

 "Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych autonomicznych organów i urzędów państwowych" Józef Stępak

Lista publikacji wydanych w 2018 r.

„Bezpieczeństwo pożarowe lasów” Jarosław Zarzycki

„Instytucje publiczne i prywatne w systemie zarządzania kryzysowego” red. nauk. Bernard Wiśniewski, Jarosław Prońko, Paweł Lubiewski

„Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych” Aneta Majkowska

„Logistyka w bezpieczeństwie kraju. Rozwiązania praktyczne stosowane w resorcie spraw wewnętrznych i administracji” praca zbiorowa pod red. Marka Kwiatkowskiego

„Ochrona obiektów kluczowych. Zarządzanie kryzysowe, ryzykiem i ciągłością działania” Paweł Gromek, Rafał Wróbel

„Pedagogical process and effective possibilities of modern teaching and learning with digital support” Peter Polakovič, Marzena Półka, Marcela Hallová

„Podstawy nauk o bezpieczeństwie z elementami naukoznawstwa” Cezary Rutkowski

„Pracownia podstaw elektrotechniki i elektroniki w pożarnictwie” Szymon Ptak, Piotr Kustra

"Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne". Tom III red. nauk. Bernard Wiśniewski

„Stopnie alarmowe w działaniach antyterrorystycznych organów administracji publicznej" Rafał Wróbel

„Szkice pedagogiczne” Konrad Waloszczyk

"W sieci ratownictwa" Paweł Gromek

„Wpływ biomasy na parametry palności i wybuchowości pyłu węgla kamiennego” Szymon Ptak, Marzena Półka

"Wpływ technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych na bezpieczeństwo obiektów budowlanych" Waldemar Wnęk

"Wpływ włókien polipropylenowych na kształtowanie cech fizyko-mechanicznych kompozytów cementowych w wysokiej temperaturze" Tomasz Drzymała

"Współdziałanie międzyorganizacyjne w ochronie ludności (ujęcie retrospektywne)" Andrzej Józef Włodarski

„Wykorzystanie recyklingowych materiałów ceramicznych w konstrukcjach budowlanych odpornych na warunki pożarowe” Paweł Ogrodnik

"Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych władzy wykonawczej i władzy sądowniczej" Józef Stępak