O bibliotece

Skip to content
LOGOWANIE
O Bibliotece

O Bibliotece

Biblioteka Akademii Pożarniczej jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną i biblioteką naukową o charakterze publicznym. Jest jedyną w Polsce biblioteką dysponującą najbogatszym zbiorem polskiego i zagranicznego piśmiennictwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Ponadto biblioteka gromadzi książki i czasopisma z ekologii, psychologii, socjologii, organizacji i zarządzania, nauk technicznych, a także słowniki językowe oraz leksykony. 

Zasoby Biblioteki APoż

Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory wydawnictwa zwarte i ciągłe, polskie i obcojęzyczne z zakresu: 
  • ochrony przeciwpożarowej,
  • ratownictwa,
  • ochrony ludności i obrony cywilnej, 
  • zarządzania ryzykiem,
  • zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych. 
wnętrze czytelni

Liczba wszystkich zbiorów APoż 45420

  • ok. 40 000 woluminów wydawnictw zwartych (w tym podręczniki i skrypty),
  • 120 dokumentów audiowizualnych,
  • 300 dokumentów elektronicznych,
  • 2000 norm krajowych i zagranicznych,
  • 3000 roczników czasopism polskich i zagranicznych.
książki na półce

Galeria