Władze

Skip to content
LOGOWANIE
Władze uczelni

Władze uczelni

Rektor-Komendant

zdjęcie portretowe

st. bryg. dr inż. Tomasz Klimczak, prof. uczelni

Rektor-Komendant
tel. (22) 56 17 624
e-mail: tklimczak@apoz.edu.pl

Prorektorzy

zdjęcie portretowe

st. bryg. mgr inż. Paweł Fliszkiewicz

Prorektor-Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych
tel. (22) 56 17 624
e-mail: pfliszkiewicz@apoz.edu.pl

zdjęcie portretowe

dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. uczelni

Prorektor ds. Nauki
tel. (22) 56 17 551
e-mail: wrogula@apoz.edu.pl

portret

st. bryg. dr hab. inż. Tomasz Zwęgliński, prof. uczelni

Prorektor ds. Kształcenia i Studentów
tel. (22) 56 17 551
e-mail: tzweglinski@apoz.edu.pl

Kanclerz

zdjęcie portretowe

st. bryg. mgr inż. Piotr Równicki

Kanclerz
tel. (22) 56 17 551
e-mail: kanclerz@apoz.edu.pl

Dziekan i Prodziekani

zdjęcie portretowe

mł. bryg. dr inż. Adrian Bralewski

Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności
tel. (22) 56 17 553
e-mail: abralewski@apoz.edu.pl

zdjęcie portretowe

mł. bryg. dr inż. Sylwia Jasińska

Prodziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności – Kierownik Kierunku Studiów Inżynieria Bezpieczeństwa
tel. (22) 56 17 553
e-mail: sboron@apoz.edu.pl

zdjęcie portretowe

mł. bryg. dr inż. Marcin Łapicz

Prodziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności – Kierownik Kierunku Studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne
tel. (22) 56 17 553
e-mail: mlapicz@apoz.edu.pl

Dyrektorzy Instytutów

zdjęcie portretowe

st. bryg. dr hab. inż. Adam Krasuski, prof. uczelni

Dyrektor Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa
tel. (22) 56 17 674
e-mail: akrasuski@apoz.edu.pl

zdjęcie portretowe

st. bryg. dr inż. Robert Piec

Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
tel. (22) 56 17 674
e-mail: rpiec@apoz.edu.pl