Organy Uczelni

Skip to content
LOGOWANIE
Kolegia i Rady Uczelni

Kolegia i Rady Uczelni

SKŁAD KOLEGIUM AKADEMII

 • st. bryg. mgr inż. Paweł FLISZKIEWICZ - Przewodniczący;
 • nadbryg. dr inż. Mariusz FELTYNOWSKI, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Wioletta ROGULA-KOZŁOWSKA, prof. uczelni;
 • st. bryg. dr inż. Zdzisław SALAMONOWICZ, prof. uczelni;
 • st. bryg. mgr inż. Piotr RÓWNICKI;
 • mł. bryg. dr inż. Adrian BRALEWSKI;
 • mł. bryg. dr inż. Sylwia JASIŃSKA;
 • mł. bryg. dr inż. Marcin ŁAPICZ;
 • st. bryg. dr hab. inż. Adam KRASUSKI, prof. uczelni;
 • st. bryg. dr inż. Robert PIEC;
 • mgr Beata JANCZAK;
 • mgr Bogna JOBDA.

SKŁAD RADY DYSCYPLINY NAUKOWEJ INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

 • st. bryg. dr hab. inż. Adam KRASUSKI, prof. uczelni - Przewodniczący;
 • dr hab. inż. Wioletta ROGULA-KOZŁOWSKA, prof. uczelni - Prorektor ds. Nauki;
 • dr hab. inż. Michał SZOTA, prof. uczelni;
 • st. bryg. dr hab. inż. Joanna RAKOWSKA, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Ewa RUDNIK, prof. uczelni;
 • dr hab. Marzena RACHWAŁ, prof. uczelni;
 • bryg. dr inż. Anna PRĘDECKA;
 • dr inż. Karolina BRALEWSKA.

SKŁAD RADY DYSCYPLINY NAUKOWEJ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE 

 • st. bryg. dr inż. Robert PIEC - Przewodniczący;
 • dr hab. inż. Wioletta ROGULA-KOZŁOWSKA, prof. uczelni - Prorektor ds. Nauki;
 • prof. dr hab. Grzegorz SOBOLEWSKI;
 • dr hab. Anna GOŁĘBIOWSKA, prof. uczelni;
 • mł. bryg. dr hab. inż. Paweł GROMEK, prof. uczelni;
 • dr hab. Weronika JAKUBCZAK, prof. uczelni;
 • dr hab. Mirosława JAWOROWSKA, prof. uczelni;
 • dr hab. Mariusz NEPELSKI, prof. uczelni;
 • dr hab. Marcin SMOLARKIEWICZ, prof. uczelni;
 • st. bryg. dr inż. Tomasz ZWĘGLIŃSKI;
 • st. kpt. dr Monika WOJAKOWSKA;
 • dr Wojciech WRÓBLEWSKI.

SKŁAD RADY WYDZIAŁU INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY LUDNOŚCI

 • mł. bryg. dr inż. Adrian BRALEWSKI - Dziekan - Przewodniczący Rady;
 • st. bryg. dr inż. Zdzisław SALAMONOWICZ, prof. uczelni - Prorektor Właściwy ds. Dydaktycznych;
 • mł. bryg. dr inż. SYLWIA JASIŃSKA - Prodziekan;
 • mł. bryg. dr inż.  Marcin ŁAPICZ - Prodziekan;
 • mł. bryg. dr inż. Jacek KALINKO;
 • mł. bryg. dr inż. Szymon PTAK;
 • bryg. dr inż. Tomasz KLIMCZAK;
 • dr inż. Agnieszka GÓRSKA;
 • st. bryg. prof. dr hab. Marzena PÓŁKA;
 • bryg. dr Monika TRYBOŃ;
 • bryg. dr Izabella GRABOWSKA-LEPCZAK;
 • bryg. mgr Beata SPYCHALSKA-GRZYWACZ;
 • bryg. dr inż. Grzegorz CISEK;
 • mgr Katarzyna SOTA;
 • pchor. Wiktora ZASADA;
 • pchor. Wojciech DYK;
 • Anna CELEBUDZKA;
 • Klaudia WĘGLORZ.