Organy Uczelni

Skip to content
LOGOWANIE
Kolegia i Rady Uczelni

Kolegia i Rady Uczelni

SKŁAD OSOBOWY KOLEGIUM AKADEMII POŻARNICZEJ

 • st. bryg. mgr inż. Paweł FLISZKIEWICZ – Przewodniczący;
 • st. bryg. dr inż. Tomasz KLIMCZAK, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Wioletta ROGULA-KOZŁOWSKA, prof. uczelni;
 • st. bryg. dr hab. inż. Tomasz ZWĘGLIŃSKI, prof. uczelni;
 • st. bryg. mgr inż. Piotr RÓWNICKI;
 • mł. bryg. dr inż. Adrian BRALEWSKI;
 • mł. bryg. dr inż. Sylwia JASIŃSKA;
 • mł. bryg. dr inż. Marcin ŁAPICZ;
 • st. bryg. dr hab. inż. Adam KRASUSKI, prof. uczelni;
 • st. bryg. dr inż. Robert PIEC;
 • mgr Beata JANCZAK;
 • kpt. mgr inż. Karolina TOTA.

st. kpt. mgr Jowita FIDLER – Sekretarz;
mł. kpt. Paweł MORAWSKI – Zastępca sekretarza.

SKŁAD RADY DYSCYPLIN NAUKOWYCH INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA ORAZ INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

 • st. bryg. dr hab. inż. Adam KRASUSKI, prof. uczelni - Przewodniczący;
 • bryg. dr hab. inż. Joanna RAKOWSKA, prof. uczelni - Zastępca Przewodniczącego;
 • dr inż. Karolina BRALEWSKA - sekretarz;
 • dr hab. inż. Bożena KUKFISZ, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Daniel PIENIAK, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Andrzej POLAŃCZYK, prof. uczelni;
 • bryg. prof. dr hab. Marzena PÓŁKA;
 • dr hab. Marzena RACHWAŁ, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Wioletta ROGULA-KOZŁOWSKA, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Ewa RUDNIK, prof. uczelni;
 • bryg. dr hab. inż. Zdzisław SALAMONOWICZ, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Michał SZOTA, prof. uczelni;
 • dr inż. Tomasz KLIMCZAK;
 • bryg. dr inż. Małgorzata MAJDER-ŁOPATKA;
 • dr inż. Anna PRĘDECKA;
 • mł. bryg. dr inż. Agata WALCZAK.

SKŁAD RADY DYSCYPLINY NAUKOWEJ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE 

 • st. bryg. dr inż. Robert PIEC - Przewodniczący;
 • prof. dr hab. Grzegorz SOBOLEWSKI - Zastępca Przewodniczącego;
 • dr Monika WOJAKOWSKA - Sekretarz;
 • dr hab. Anna GOŁĘBIOWSKA, prof. uczelni;
 • mł. bryg. dr hab. inż. Paweł GROMEK, prof. uczelni;
 • dr hab. Weronika JAKUBCZAK, prof. uczelni;
 • dr hab. Mirosława JAWOROWSKA, prof. uczelni;
 • dr hab. Mariusz NEPELSKI, prof. uczelni;
 • dr hab. Marcin SMOLARKIEWICZ, prof. uczelni;
 • st. bryg. dr inż. Tomasz ZWĘGLIŃSKI;
 • dr Wojciech WRÓBLEWSKI.