Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza APoż

Skip to content
LOGOWANIE
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza APoż

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza APoż

Zakres działania i realizowane zadania przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Akademii Pożarniczej

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza APoż jest jedną z 18. JRG ujętych w planie zabezpieczenia operacyjnego Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy. Rejonem działania szkolnej jednostki jest dzielnica Żoliborz, ograniczona terytorialnie rzeką Wisła od mostu Gdańskiego do mostu gen. Stefana Grota-Roweckiego, trasą S8 i al. Prymasa Tysiąclecia od torów kolejowych przy Lasku na Kole do Wisły oraz torami kolejowymi od Lasku na Kole do mostu kolejowego przy moście Gdańskim. Poza dzielnicą macierzystą zastępy JRG APoż biorą udział w różnych akcjach ratowniczych na terenie całego miasta, a także ościennych powiatów, wspierając w działaniach inne jednostki.

W JRG APoż każdego dnia służbę pełni 22 funkcjonariuszy: 9 strażaków etatowych i 13 strażaków w służbie kandydackiej. Etatowi funkcjonariusze pełnią funkcję dowódców samochodów ratowniczo-gaśniczych, kierowców-operatorów sprzętu oraz dyżurnego Szkolnego Stanowiska Kierowania, natomiast studenci-podchorążowie są ratownikami na obsadzie samochodów. Biorąc pod uwagę powyższą obsadę, JRG APoż może wysłać do działań ratowniczych jednocześnie cztery samochody ratowniczo-gaśnicze i samochody specjalne w pełni obsadzone przez ratowników, co jest niespotykaną sytuacją wśród pozostałych JRG.

W roku 2022 siły i środki Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej APoż brały udział w ok. 1500 akcjach ratowniczo-gaśniczych, z czego 725 zdarzeń miało miejsce na Żoliborzu.

Sprzęt Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Akademii Pożarniczej

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza APoż posiada na stanie:

  • dwa średnie samochody ratowniczo-gaśnicze GBA-Rt;
  • jeden ciężki samochód ratowniczo gaśniczy GCBA;
  • samochód z drabiną mechaniczną SD-30;
  • ciężki samochód ratownictwa technicznego typu Mega-City SCRd;
  • samochód ratownictwa wodnego z łodzią ratowniczą SRW + Whaly 435; 
  • samochód operacyjny typu SLRR.