Praktyki studenckie

Skip to content
LOGOWANIE
Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Uwaga! 

Studenci poza zajęciami widocznymi w planie zajęć zobowiązani są odbyć studenckie praktyki zawodowe w wymiarze i terminie określonym w programie studiów. 

Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa:

  • kpt. mgr Adrianna Krzemińska – dla studentów – podchorążych w służbie kandydackiej studiów I i II stopnia (akrzeminska@apoz.edu.pl / 22 561 79 88) 
  • bryg. mgr inż. Przemysław Kowalczyk – dla strażaków w służbie stałej studiów niestacjonarnych I stopnia (pkowalczyk@apoz.edu.pl / 22 561 77 06) 
  • mgr inż. Aleksandra Powęzka – dla studentów cywilnych studiów I stopnia (apowezka@apoz.edu.pl / 22 561 73 92) 
  • mł. bryg. mgr inż. Przemysław Kowalczyk – dla strażaków w służbie stałej studiów II stopnia (pkowalczyk@apoz.edu.pl / 22 561 77 06) 
  • mł. bryg. mgr inż. Przemysław Bylica – dla studentów cywilnych studiów II stopnia (pbylica@apoz.edu.pl / 22 561 75 72) 

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne oraz Kierunek Zarządzanie Ratownictwem i Ochroną Ludności:

  • bryg. mgr. inż Marek Kwiatkowski – dla studentów cywilnych studiów I i II stopnia (mkwiatkowski@apoz.edu.pl / 22 561 73 59) 

Kierunek Ratownictwo Medyczne:

  • st. str. mgr Karol Olesiński – dla studentów cywilnych studiów I i II stopnia (kolesinski@apoz.edu.pl/ 22 561 77 06) 

Załączniki