Koło Naukowe „Liderzy Bezpieczeństwa”

Skip to content
LOGOWANIE
Koło Naukowe „Liderzy Bezpieczeństwa”

Koło Naukowe „Liderzy Bezpieczeństwa”

Koło Naukowe „Liderzy Bezpieczeństwa” 

Koło Naukowe „Liderzy Bezpieczeństwa” powstało w 2017 r. Założycielem oraz opiekunem koła przez 6 lat była st. kpt. dr Monika Wojakowska. Swoją pasją i charyzmą przyciągnęła grono studentów, którzy chcieli realizować zadania z zakresu rozpowszechniania nauk o bezpieczeństwie i kształtowania szeroko pojmowanej kultury bezpieczeństwa poprzez propagowanie wiedzy. Głównym celem naszego koła jest inspiracja jak największej liczby osób do świadomego i bezpiecznego życia. Od 2023 r. opiekunami koła są magister Aleksandra Woźniak, która była członkiem koła naukowego od początku powstania oraz dr(on) Radosław Fellner, miłośnik nowoczesnych technologii, a w szczególności pasjonat bezzałogowych statków powietrznych. Aktualnie Koło Naukowe „Liderzy Bezpieczeństwa” liczy 30 członków. Rozwijamy się i szerzymy ideę ,,#KOMPETENTNYCH#BEZPIECZNYCH”. Przed nami realizacja wielu ambitnych planów, które dzięki poświęceniu i zaangażowaniu wszystkich członków koła naukowego zaowocują w sukces. Zgłoś się do Zarządu i dołącz do nas!

KN „Liderzy Bezpieczeństwa” stawia sobie za zadanie pogłębianie wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem oraz kształtowanie świadomości społecznej w kontekście zachodzących zmian i procesów w środowisku bezpieczeństwa, w tym  bezpiecznych i świadomych postaw w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej. Zależy nam na budowaniu świadomości społecznej związanej z wybranymi zagrożeniami wśród grupy docelowej (uczniowie szkół średnich). Rozbudzamy zainteresowania i pasje naukowe studentów w obszarze interdyscyplinarnego charakteru bezpieczeństwa, w tym rozwijanie kompetencji społecznych niezbędnych w zarządzaniu bezpieczeństwem (bezpieczeństwem rozumianym jako „safety” i „security”).  Aktywizujemy, integrujemy, wspieramy także rozwój i wszelkie inicjatywy z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego oraz inżynierii bezpieczeństwa. Szukamy nowatorskich rozwiązań wobec aktualnych problemów w sektorze bezpieczeństwa, także poprzez opracowywanie projektów i innowacji. 

Logotyp Koła Naukowego Liderzy Bezpieczeństwa
Kto jest opiekunem sekcji?

Opiekunowie koła:

mgr Aleksandra Woźniak

dr(on) Radosław Fellner 

Zarząd sekcji to: 

Prezes Zarządu - Karolina Stankiewicz  

Wiceprezes Zarządu - Izabela Gwadera 

Wiceprezes Zarządu - Kacper Murawski 

Rezultaty naszych projektów

Rezultaty naszych projektów - w tym #KOMPETENTNI #BEZPIECZNI - skrupulatnie dokumentujemy, a działalność koła nieustannie popularyzujemy. O naszych aktywnościach przeczytasz: 

Od 2023 r. opiekunami koła są magister Aleksandra Woźniak, która była członkiem koła naukowego od początku powstania oraz dr(on) Radosław Fellner, miłośnik nowoczesnych technologii, a w szczególności pasjonat bezzałogowych statków powietrznych. Zgłoś się i dołącz do nas! 

Kontakt

Skontaktuj się z nami  

Zarząd: 

Karolina Stankiewicz, e-mail: kar.stankiewicz00@gmail.com, tel.: 606 817 347 

Izabela Gwadera, e-mail: igwadera94@gmail.com, tel.: 731 474 516 

Kacper Murawski, e-mail: kacper_murawski@onet.eu, tel.: 535 005 926 

Opiekunowie: 

mgr Aleksandra Woźniak, e-mail: awozniak@apoz.edu.pl, tel.: 575 095 009 

dr Radosław Fellner, e-mail: rfellner@apoz.edu.pl, tel.: 667 914 390 

Co robimy?

Zdjęcie grupowe uczestników warsztatów ,,idea 5 palców”

Koło Naukowe „Liderzy Bezpieczeństwa” zaczęło już od początku swojego istnienia w 2017 r. prężnie działać. Jednym z pierwszych kroków było przeprowadzenie sondażu diagnostycznego, wśród uczniów szkół średnich nt. radzenia sobie z zagrożeniami w życiu codziennym. Na podstawie przeprowadzonego badania wyciągnięto wnioski, iż najbardziej niebezpiecznymi zagrożeniami dla młodzieży szkół średnich są: zagrożenia związane z pożarami, zagrożenia psychospołeczne oraz zagrożenia terrorystyczne. Odpowiadając na potrzeby młodszych kolegów i koleżanek, powstały trzy moduły szkoleniowe, związane bezpośrednio z wyżej wymienionymi zagrożeniami. Przygotowując się do przeprowadzenia pilotażowego programu ,,#KOMPETENTNI#BEZPIECZNI”, bazowano na unikalnej koncepcji „IDEI 5 PALCÓW”. Każdy z „palców” symbolizuje ideę kompetentnego, bezpiecznego. Zatem, pierwszy palec to „kreatywność”, drugi – „asertywność”, trzeci – „przywództwo”, czwarty –„komunikacja”, piąty – „samorozwój”. Posiadając taką bazę a także świeże, pełne pasji i zaangażowania umysły oraz ręce do pracy pod czujnym okiem kapitan M. Wojakowskiej przygotowywano poszczególne moduły. Proces tworzenia programu ,,KOMPETENTNI#BEZPIECZNI”, wymagał wielu spotkań i burzliwych dyskusji. Na drodze do ostatecznej realizacji projektu stanęła pandemia COVID-19. Liderzy się nie poddali! W czasie pandemii, kiedy, nie było możliwości realizacji projektu, ówczesna Pani Prezes motywowała do pracy i szukała rozwiązań. Po ustaniu pandemii, pilotażowy projekt ,,#KOMPETENTNI#BEZPIECZNI” doszedł do skutku. Ciężka praca zaowocowała. A było to tak… 

26.04.2022 r. – Moduł 1 #FUEGO 

Chcąc uzyskać element zaskoczenia wcześniej, przygotowaliśmy salę, w której realizowane były warsztaty. Ukryto kamerę GO PRO oraz część studentów schowała się w magazynku znajdującym się w sali lekcyjnej. O godzinie 8:00 zaczęła się lekcja. Pani nauczycielka sprawdziła obecność i zaczęła prowadzić lekcję. Tymczasem z dwóch stron zaczęto zadymiać salę od środka z magazynka oraz od strony drzwi wejściowych do klasy. Wykorzystano również efekty dźwiękowe oraz zapach dymu, aby jak najbardziej odzwierciedlić zjawisko pożaru. Uczniowie nie spodziewali się takiej sytuacji na lekcji, podejmowali próbę ucieczki z klasy jednak była ona nie możliwa, ponieważ drzwi były zablokowane. Po chwili, zadymiarki zostały wyłączone. Odblokowaliśmy drzwi i weszliśmy do środka. W celu uspokojenia całej sytuacji przedstawiliśmy się i uczniowie byli pewni, że nie grozi im niebezpieczeństwo związane z pożarem. Dokonaliśmy prezentacji koła naukowego Liderzy Bezpieczeństwa a następnie wyświetliliśmy filmik z ukrytej kamery zamieszczonej w klasie. Dzięki temu dokonaliśmy analizy i omówienia zachowań uczniów. Następnie przedstawiliśmy zasady ewakuacji podczas zaistniałej sytuacji oraz ukazaliśmy prezentację poświęconą środkom gaśniczym i zasadach zachowania podczas pożaru. Gdy emocje opadły mogliśmy przejść do kolejnej części modułu #FUEGO. Zaprezentowaliśmy „IDEĘ 5 PALCÓW” wraz z omówieniem i podkreśleniem jak ważne są te kompetencje. Następnie przeprowadziliśmy test kompetencji, który posłużył do kolejnego modułu. Odwołując się do idei 5 palców przeprowadziliśmy ćwiczenie. Uczniowie zostali podzieleni na zespoły i mieli za zadanie pomalować kolorowankę. Zadanie wydawało się proste, lecz pracowali pod presją czasu. Tylko dzięki zgraniu zespołowemu, zadnie mogło być wykonane z należytą starannością. Oceniany był czas oraz precyzja. Najlepszy zespół został nagrodzony. Ostatnią częścią tego dnia była niespodzianka. Ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie przybył na miejsce jeden zastęp. Podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami oraz zaprezentowali sprzęt ratowniczo- gaśniczy. Ten dzień był pełen emocji i zaskoczeń. 

Zdjęcie uczestników podczas realizacji toru przeszkód

28.04.2022 r. – Moduł 2 #INTROROOM 

Ten moduł został poświęcony zagrożeniom społecznym i psychospołecznym. Pierwszą część spotkania przeznaczyliśmy zagrożeniom społecznym. Przeprowadziliśmy dyskusję na temat przemocy fizycznej, przemocy psychicznej i przemocy seksualnej. 

Drugą część modułu #INTROROOM przeznaczyliśmy na zagrożenia psychospołeczne. Pochyliliśmy się nad następującymi zagrożeniami: agresja, depresja, samotność, samobójstwo, samoświadomość (seksapil) oraz samoakceptacja. Tej części towarzyszyło wiele emocji. Członkowie koła pod okiem Pani kapitan po przedstawionej prezentacji dotyczącej wyżej wymienionych zagrożeń podjęli wolne rozmowy ze słuchaczami. Kolejną częścią programu była prezentacja poświęcona cyberprzestrzeni #MATRIX. Poruszyliśmy zagrożenia takie jak: hejt, stalking, uzależnienia w sieci. Należy podkreślić, że zagrożenia nie wybierają płci ani wieku, dotyczą każdego z nas. Wiele ludzi pomimo młodego wieku posiada ogromny bagaż doświadczeń związany z powyższymi zagrożeniami. Ostatnią częścią programu był #SPACEREK_Z_KOLEGĄ_Z_ŁAWKI. Do pokonania przygotowaliśmy tor przeszkód. Podzieliliśmy uczniów na zespoły, w tym momencie kluczową rolę odegrał test kompetencji wypełniany w pierwszym module. Dokonaliśmy podziału tak, aby w każdym zespole była różnorodność osobowości. Nie byłoby w tym nic trudnego, jednak uczestnicy mieli zasłonięte oczy. Tylko lider zespołu widział tor przeszkód. Odwołując się do idei 5 palców podkreśliliśmy jak ważna jest kreatywność, komunikacja i przywództwo. Lider zespołu za pomocą liny kierował swoim zespołem tak, aby ominąć jak najwięcej przeszkód oraz pokonać tor w jak najkrótszym czasie. Wygrał zespół, który wykazał się świetną komunikacją, zgraniem a także posiadał najlepszego lidera. Moduł #INTROROOM jest niezwykle istotny w budowaniu świadomości społecznej. Rozmowy z uczniami potwierdziły, jak ważną rolę odgrywa ten moduł w kształtowaniu świadomości. 

10.05.2022 r.- Moduł 3 #TERRORYZM 

Podczas realizacji tego modułu wystąpił element zaskoczenia. Wszyscy podzieliliśmy się na zespoły. Pierwszy zespół odegrał terrorystów natomiast drugi był oddziałem antyterrorystycznym. Kiedy w Liceum im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie trwała lekcja, pierwszy zespół studentów zainicjował napad terrorystyczny wdzierając się do jednej z klas. Chcąc odzwierciedlić realność zdarzenia do inscenizacji napadu terrorystycznego wykorzystaliśmy race dymne, petardy oraz repliki karabinów i pistoletów. Całe wydarzenie było bardzo dynamiczne. Uczniowie byli zaskoczeni i przestraszeni. Nie rozpoznali w nas studentów, jednak w pewnym momencie nastąpił przełom, jeden z uczniów zareagował instynktownie i stawiał opór. Tymczasem do akcji dołączył drugi zespół studentów, czyli oddział antyterrorystyczny. Terroryści zostali obezwładnieni a następnie przeprowadziliśmy ewakuację na miejsce zbiórki. Następnie wszyscy zdjęli kominiarki i zostaliśmy rozpoznani. Wydarzeniu towarzyszyło wiele różnorodnych emocji. Ta inscenizacja miała na celu pokazanie, że terrorystą może być każdy, kobieta czy mężczyzna a napad terrorystyczny jest realnym zagrożeniem w XIX wieku. Podkreślono, że należy zachować czujność. Następnie przeanalizowaliśmy inscenizację napadu terrorystycznego oraz omówiliśmy elementy ewakuacji. Wyjaśniliśmy również elementy teoretyczne i praktyczne medycyny pola walki. Podkreśliliśmy istotną rolę umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz zaprezentowaliśmy, jak radzić sobie z dużymi krwotokami oraz jak je tamować za pomocą stazy taktycznej. Kiedy emocje opadły na uczniów liceum czekała niespodzianka.  Na miejsce dotarł odział Żandarmerii Wojskowej. Z racji, iż uczniowie reprezentowali klasę mundurową, byli bardzo zainteresowani wykładem przedstawicieli służb oraz mogli obejrzeć specjalistyczny sprzęt. Ostatni moduł pilotażowego programu ,,#KOMPETENTNI#BEZPIECZNI”  zakończył się niezwykłym powodzeniem. 

Każdy z poszczególnych modułów odegrał ważną rolę w procesie kształtowania bezpiecznych i świadomych postaw wśród młodych. Nasz wysiłek zaowocował a najlepszą nagrodą był uśmiech i podziękowania uczniów i przedstawicieli liceum. 

Ponadto uczestniczyliśmy w licznych wydarzeniach na terenie całego kraju o tematyce poszukiwawczej np. DroneTech w Toruniu oraz ćwiczeniach z użyciem termowizji w Niegoszowicach pod Krakowem. 

Planujemy także cykliczne spotkania z członkami USAR Poland oraz przedstawicielami podmiotów ratowniczych, którzy poszerzą naszą wiedzę i umiejętności w zakresie ogólnopojętych działań poszukiwawczo-ratowniczych.  

Będziemy czynnie organizować konferencje, sympozja, ćwiczenia, warsztaty i kursy specjalistyczne w tym zakresie. Naszym celem głównym jest, aby każdy członek sekcji, 
w momencie zakończenia nauki w SGSP był dobrze przygotowanym i przeszkolonym ratownikiem z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych. Bezsprzecznie da mu to podstawę wyszkolenia specjalistycznego w obszarze tak trudnej, ale zarazem ciekawej  
i multidyscyplinarnej dziedzinie ratownictwa oraz da możliwość kontynuowania swojej drogi zawodowej w specjalistycznych grupach poszukiwawczo-ratowniczych PSP na terenie całego kraju.