O Wydawnictwie

Skip to content
LOGOWANIE
O Wydawnictwie

O Wydawnictwie

O WYDAWNICTWIE

Wydawnictwo wydaje skrypty, podręczniki, monografie naukowe, jak również dwa czasopisma naukowe „Zeszyty Naukowe SGSP” i „Zeszyty Naukowe Pro Publico Bono”. 

Na podstawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (komunikat Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2021 r.) za publikacje w naszym wydawnictwie przyznawane jest 80 punktów. 

Czasopisma naukowe wydawane przez uczelnię znalazły się na wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszonym w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. 

W związku z tym za artykuł opublikowany w „Zeszytach Naukowych SGSP” autorom przyznawane jest 70 pkt, zaś w „Zeszytach Naukowych Pro Publico Bono” 40 pkt.  

„Zeszyty Naukowe SGSP” mają przypisane dyscypliny naukowe nauki o bezpieczeństwie oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, zaś w „Zeszyty Naukowe Pro Publico Bono” nauki o bezpieczeństwie. 

Zapraszamy na strony internetowe czasopism naukowych uczelni: Zeszyty Naukowe SGSP i Zeszyty Naukowe Pro Publico Bono. 

Wydawnictwo

ul. J. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa 
tel. 22 255 96 03 
e-mail: wydawnictwo@apoz.edu.pl