Szkolenie dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Skip to content
LOGOWANIE
Szkolenia dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Szkolenia dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

TYTUŁ SZKOLENIA

III EDYCJA SZKOLENIA „AKTUALNE PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO”

TERMIN, MIEJSCE I OPŁATY

28.05.2024 r. Akademia Pożarnicza.

Koszt szkolenia:

  • 900 zł - rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
  • 500 zł - pozostali uczestnicy
CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu aktualnych problemów ochrony przeciwpożarowej. Na szkoleniu podejmowana będzie najbardziej aktualna tematyka z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, w tym najtrudniejsze jej przypadki, które nie posiadają jednoznacznej odpowiedzi w obowiązujących przepisach. Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które zajmują się szeroką pojętą ochroną przeciwpożarową, a w szczególności dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej, projektantów, kierowników budowy, inspektorów nadzoru budowlanego, właścicieli firm zajmujących się ochroną przeciwpożarową, wykonawców czynnych i biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

W ramach szkolenia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mogą uzyskać 3 punkty.

PROGRAM SZKOLENIA

Konferencja „Aktualne problemy bezpieczeństwa pożarowego”

Termin: 28 maja 2024 r.

Godz.

Temat

Prowadzący

Czas

8:30 – 9:00

Rejestracja uczestników

Obsługa organizacyjna szkolenia

30 min

9:00 – 9:15

Otwarcie szkolenia

bryg. dr inż. Tomasz Klimczak, prof. uczelni – Rektor-Komendant Akademii Pożarniczej

st. bryg. dr inż. Mariusz Pecio – Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Budowli APoż

15 min

9:15 – 10:00

Najczęstsze błędy projektowe i wykonawcze spotykane w trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych

mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Rejer – p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KW PSP w Warszawie

45 min

10:00 – 10:45

Najczęstsze przypadki niewłaściwej interpretacji przepisów w uzgodnieniach projektów oraz w ekspertyzach technicznych

st. bryg. mgr inż. Paweł Adamczyk – Naczelnik Wydziału Przeciwdziałania Zagrożeniom KW PSP w Warszawie

45 min

10:45 – 11:00

Przerwa kawowa

 

15 min

11:00 – 11:45

Wybrane problemy w stosowaniu przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej i związane z tym potrzeby ich doprecyzowania lub zmiany

st. bryg. mgr inż. Ernest Ziębaczewski – Dyrektor Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom KG PSP, wykładowa Katedry Bezpieczeństwa Budowli APoż

45 min

11:45 – 12:30

Bezpieczeństwo pożarowe przy projektowaniu i wykonywaniu punktów ładowania samochodów elektrycznych w garażach

st. bryg. mgr inż. Rafał Szczypta – Zastępca Dyrektora Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom KG PSP

st. kpt. mgr inż. Kamil Wleciał – pracownik Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom KG PSP

45 min

12:30 – 13:15

Zagrożenia pożarowe i zabezpieczenia przeciwpożarowe związane z magazynowaniem energii elektrycznej – aspekty praktyczne i formalne

mł. bryg. dr inż. Szymon Ptak – Kierownik Katedry Techniki Pożarniczej APoż

45 min

13:15 – 14:30

Przerwa na obiad

 

75 min

14:30 – 15:15

Zasady stosowania sygnalizatorów alarmowych w systemach sygnalizacji pożarowej – aspekty praktyczne

mgr inż. Tomasz Wdowiak – wykładowca Katedry Bezpieczeństwa Budowli APoż

45 min

15:15 – 16:00

Bezpieczeństwo pożarowe budynków o konstrukcji drewnianej w kontekście wprowadzanych zmian w przepisach techniczno-budowlanych

dr inż. Paweł Sulik – wykładowca Katedry Bezpieczeństwa Budowli

45 min

16:15 – 16:45

Możliwości zastosowania dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa pożarowego w budynkach

st. bryg. dr inż. Robert Piec – Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego APoż

45 min

16:45 – 17:00

Podsumowanie dnia szkoleniowego i wnioski – dyskusja uczestników

st. bryg. dr inż. Mariusz Pecio – Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Budowli APoż

15 min

17:00 – 17:30

Test zaliczeniowy (dla właściwej grupy uczestników)

Rozdanie zaświadczeń dla osób niebędących rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

st. bryg. dr inż. Mariusz Pecio – Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Budowli APoż

30 min

17:30 – 18:00

Rozdanie zaświadczeń dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

st. bryg. dr inż. Mariusz Pecio – Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Budowli APoż

30 min

 

KONTAKT

Osoby wyznaczone do kontaktu:

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Formularz rejestracyjny