Koło Naukowe Ratownictwa Chemicznego

Skip to content
LOGOWANIE
Koło Naukowe Ratownictwa Chemicznego  

Koło Naukowe Ratownictwa Chemicznego  

Koło Naukowe Ratownictwa Chemicznego  

Koło Naukowe Ratownictwa Chemicznego funkcjonuje od 2014 r. Działalność Koła ma na celu poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu ratownictwa chemicznego wśród jego członków poprzez organizację wykładów i seminariów naukowych oraz uczestnictwo w wyjazdach i ćwiczeniach poligonowych. Organizacja ta, zrzesza w swych szeregach podchorążych, a także studentów cywilnych Akademii Pożarniczej.

Obserwuj nasz fanpage na Facebooku : 

logo koło ratownictwa chemicznego
Kto jest opiekunem sekcji?

Opiekunowie koła:   

 • st. bryg. dr hab. inż. Zdzisław Salamonowicz, prof. uczelni 
 • mł. bryg. dr inż. Rafał Matuszkiewicz 
 • kpt. dr inż. Sebastian Staszko 
 • dr Aneta Łukaszek-Chmielewska

Zarząd sekcji to: 

 • Przewodniczący: sekc. pchor. Norbert Czarniak 
 • Zastępca przewodniczącego: sekc. pchor. Oliwier Gajzler 
 • Sekretarz: str. pchor. Jakub Supeł 
Co robimy?

Do głównych zadań Koła Naukowego Ratownictwa Chemicznego należy: 

 1. Pogłębianie wiedzy na temat szeroko pojętego ratownictwa chemicznego, 
 2. Propagowanie wiedzy z zakresu ratownictwa chemicznego, 
 3. Doskonalenie umiejętności naukowych i praktycznych, 
 4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 
 5. Nawiązywanie współpracy z innymi kołami naukowymi i instytucjami w kraju oraz za granicą.  
Rezultaty naszych projektów

Zrealizowane zadania w 2022 roku: Przygotowanie stoiska z doświadczeniami dla najmłodszych w ramach organizowanego na terenie Uczelni Dnia Dziecka. Obserwacja szkolenia realizowanego w ramach projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, które odbyło się na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu:

mł. bryg. mgr inż. Rafał Matuszkiewicz - (22) 5617 546

kpt. dr inż. Sebastian Staszko - (22) 5617 990