Dyplomowanie  

Skip to content
LOGOWANIE
Dyplomowanie  

Dyplomowanie  

Wymogi edytorskie oraz sposób złożenia prac dyplomowych reguluje Zarządzenie Rektora-Komendanta w sprawie wprowadzenia Regulaminu dyplomowania.  

Wzory okładek prac dyplomowych znajdują się w Archiwum Prac Dyplomowych (APD). 

Propozycje tematów prac dyplomowych znajdują się także w APD. 

Lista zatwierdzonych tematów prac dyplomowych - termin obron 2024 r.

Ważne dokumenty

Regulamin dyplomowania

Pobierz Regulamin dyplomowania

JSA

Regulamin postępowania antyplagiatowego i archiwizacji prac

Pobierz JSA