Ubezpieczenie  

Skip to content
LOGOWANIE
Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

Istnieje możliwość ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię.

Zasady ubezpieczenia opisane są w zarządzeniu w sprawie ustalenia procedury zgłaszania studentów do ubezpieczenia zdrowotnego.