Skip to content
LOGOWANIE
Koło Naukowe Działań Gaśniczych

Koło Naukowe Działań Gaśniczych

Koło Naukowe Działań Gaśniczych powstało w 2015 roku i jest organizacją skupiającą ambitnych, a zarazem kreatywnych studentów-podchorążych Akademii Pożarniczej, których połączyła wspólna pasja do pożarnictwa i chęć rozwijania swoich umiejętności celem uzyskania profesjonalnego wyszkolenia.

Logo Koła Naukowego Działań Gaśniczych APoż

Koło Naukowe Działań Gaśniczych Akademii Pożarniczej

Obserwuj nasz fanpage na Facebooku 

Parę słów o nas

Koło Naukowe Działań Gaśniczych powstało w 2015 roku i jest organizacją skupiającą ambitnych, a zarazem kreatywnych studentów-podchorążych Akademii Pożarniczej, których połączyła wspólna pasja do pożarnictwa i chęć rozwijania swoich umiejętności celem uzyskania profesjonalnego wyszkolenia.

Członkowie KNDG realizują wyznaczone sobie cele poprzez organizowanie regularnych spotkań, ćwiczeń, seminariów, wyjazdów edukacyjnych, wyjazdów na ćwiczenia terenowe oraz warsztaty ratownicze, delegacji naukowych, a także czynny udział w krajowych oraz międzynarodowych konferencjach naukowo-technicznych. Koło realizuje również działalność naukową poprzez branie udziału w projektach badawczych, naukowych i rozwojowych.
Koło Naukowe Działań Gaśniczych to nie tylko grupa studentów, którzy poświęcają swój czas na rozwijanie swoich umiejętności w dziedzinie pożarnictwa. To także społeczność, która angażuje się w działalność instruktorską, przyczyniając się do powiększenia wiedzy swoich kolegów i koleżanek. Członkowie KNDG biorą udział w różnego rodzaju akcjach edukacyjnych, prowadzą szkolenia i udzielają się jako instruktorzy, wspierają organizacyjnie zajęcia podczas zgrupowania kandydackiego oraz te w ramach szkolenia podstawowego w zawodzie strażak pierwszej kompanii. Dzielą się również wiedzą z innymi funkcjonariuszami PSP, jak i członkami ochotniczych straży pożarnych.
KNDG jest także otwarte na współpracę z innymi organizacjami i instytucjami. Dzięki temu członkowie Koła mają możliwość zdobywania doświadczenia oraz poszerzania swoich horyzontów. Współpracując z ekspertami z różnych dziedzin, czynnymi strażakami, absolwentami Uczelni, członkowie koła mają dostęp do wiedzy i narzędzi, które pozwalają im na zdobycie inspiracji, tworzenie nowych rozwiązań, innowacyjnych projektów i budowanie ratowniczej świadomości. Dzięki wielu współpracom mają możliwość odwiedzenia ciekawych miejsc, na co dzień niedostępnych dla każdego.

KNDG ściśle współpracuje z Działem Doskonalenia Zawodowego i Poligonu, który zarządza Bazą Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa Akademii Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim, z której Koło bardzo często korzysta.

Wszystkie te działania pozwoliły na zbudowanie silnej i dynamicznej społeczności, która angażuje się w rozwój osobisty, rozwój pożarnictwa i wyrabianie dobrych praktyk. Koło Naukowe Działań Gaśniczych to przykład tego, jak zaangażowanie i pasja mogą przyczynić się do pozytywnych zmian w społeczności jaką niewątpliwie jest Państwowa Straż Pożarna. Działalność w Kole pozwala, na jeszcze lepsze odniesienie i pogłębienie zdobytej podczas nauki w Akademii Pożarniczej wiedzy, co w przyszłości skutkuje byciem jeszcze lepszymi strażakami i dowódcami.

Kto jest opiekunem koła?

Opiekun koła  mł. bryg. dr inż. Marcin Łapicz

Zarząd koła to:

 • Prezes - pchor. Marcin Pajdzik
 • Wiceprezes - pchor. Maciej Oleksy
 • Sekretarz - pchor. Adam Romas
 • Skarbnik - pchor. Karol Nencka
Co robimy?

KNDG realizuje szereg przedsięwzięć, które mają na celu:

 • poszerzanie wiedzy i doskonalenie w szeroko pojętych działaniach gaśniczych poprzez organizację seminariów, ćwiczeń, warsztatów oraz spotkań z ekspertami w tej dziedzinie,
 • dzielenie się zdobytą i posiadaną wiedzą ze środowiskiem Akademii Pożarniczej i poza jej murami,
 • organizacja ćwiczeń i poszerzania wiedzy z zakresu ratownictwa technicznego, wysokościowego, chemiczno-ekologicznego, kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • promowanie i edukowanie środowiska pożarniczego w profilaktyce nowotworowej,
 • promocję Akademii Pożarniczej i PSP,
 • poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań w celu poprawienia skuteczności i efektywności działań gaśniczych,
 • realizację badań naukowych,
 • udział w krajowych oraz międzynarodowych konferencjach naukowo-technicznych i warsztatach ratowniczych,
 • realizację szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych i warsztatów metodyczno-tematycznych dla instruktorów Gaszenia Pożarów Wewnętrznych.
Rezultaty naszych projektów

Wszystkie nasze działania śledzić na bieżąco można na naszym Facebookowym profilu.

Poniżej wymieniono najważniejsze i największe wydarzenia zrealizowane na przestrzeni lat działalności KNDG:

 1. Udział w Międzynarodowej Konferencji “Pożary wewnętrzne” w Olsztynie - 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
 2. Udział w warsztatach “Mieszkaniówka 2015” w Poznaniu
 3. Udział w Weber Rescue Days - 2016
 4. Pokazy podczas dni otwartych Uczelni – 2016, 2017, 2018, 2023

 5. Udział w Konferencji “Wybrane zagadnienia ratownictwa podczas zdarzeń komunikacyjnych” - 2017

 6. Udział w Suskich Warsztatach Ratowniczych - 2018
 7. Realizacja warsztatów metodyczno-tematycznych dla instruktorów gaszenia pożarów wewnętrznych - 2019, 2021, 2022
 8. Udział w International Fire Instructors Workshop - 2019
 9. Realizacja cyklu edukacyjnego z zakresu GPW #AkcjaEdukacja
 10. Udział w projekcie Europejski System Czujników do Zastosowań CBRN - 2021
 11. Udział i wystąpienie podczas II Międzynarodowej Konferencji Rak w straży pożarnej/Cancer in the Fire Service - 2022
 12. Udział w warsztatach "Zarządzania powietrzem podczas działań ratowniczych” - 2022, 2023
 13. Udział w ćwiczeniach ratowniczych BROWSK 2022
 14. Udział w warsztatach ratowniczych "JESIEŃ WĘDRZYN 2022"
 15. Wystąpienie podczas XX Dni Nauki organizowanych w Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce - 2022
 16. Udział i wystąpienia podczas Międzynarodowej Konferencji „Technologiczne, techniczne i strategiczne innowacje w ratownictwie” - 2022
 17. Realizacja badania naukowego w ramach projektu MEiN “Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” - 2021-2022
 18. Realizacja szkolenia z zakresu Gaszenia Pożarów Wewnętrznych zgodnego z programem zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP – 2023

 19. Przeprowadzenie ćwiczeń demonstracyjnych podczas seminarium eksperckiego ,,Techniki badań palności i detekcji czynników CBRNE w inżynierii bezpieczeństwa” – 2023   

 20. Udział w udział w IV Międzynarodowych Targach Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych – 2023

 21. Organizacja Warsztatów Ogniowych KNDG (Flir, Lars Axelsson) – 2023

 22. Organizacja Warsztatów Ogniowych z Johnem McDonough - 2023

Członkowie Koła odwiedzili szereg instytucji i miejsc, m. in. takich jak: Wojskowy Port Lotniczy Warszawa-Okęcie, Lotniskową Służbę Ratowniczo-Gaśniczą Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, Zakłady produkcyjne firmy Rosenbauer, Zakłady produkcyjne firmy WISS Bielsko-Biała, Portową Straż Pożarną Florian w Gdańsku, Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie, Zakładową Straż Pożarną PKN ORLEN w Płocku.

Koło zrealizowało również szereg ćwiczeń i warsztatów takich jak: ćwiczenia w warszawskim metrze (2023), warsztaty z zaopatrzenia wodnego (Dawid Bąkowski, 2023), warsztaty RIT (GTD, 2023).

Koło zrealizowało również szereg seminariów:

 • Ewakuacja poszkodowanych w trudnych terenach, Taktyka ratowniczo-medyczna w zdarzeniach drogowych - 2015
 • Bezpieczeństwo ratowników podczas działań w których występuje zagrożenie prądem elektrycznym - 2016
 • Ratownictwo medyczne podczas zdarzeń masowych w pragmatyce KSRG - 2016
 • Interoperacyjność działań gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych - 2016
 • Samodoskonalenie i przywództwo - 2016
 • Ratownictwo w ruchu lądowym - współczesne wyzwania i zagrożenia - 2017
 • Współczesne działania gaśnicze: szkolenie, zagrożenia, taktyka - 2019

oraz spotkań otwartych dla społeczności akademickiej:

 • Dekontaminacja środków ochrony indywidualnej za pomocą LCO2 (Decontex Polska, 2022)
 • Termowizja w działaniach straży pożarnej (kpt. Jacek Olchowik, 2023)
 • Natarcie na pożar. Decyzje i procedury podczas pożarów wewnętrznych (Lars Axelsson, 2023)
 • Współpraca OSP Wesoła z PSP, czyli OSP w stolicy (OSP Wesoła, 2023)

Oprócz seminariów Koło organizuje cykliczne spotkania z ekspertami z dziedziny pożarnictwa i ratownictwa, do tej pory spotkania i ćwiczenia dla Koła prowadzili między innymi:
Maciej Iwiński, Edward Skiepko, Waldemar Wielgosz, Łukasz Spurtacz, Bartosz Klich, Rafał Antosik, Jakub Chudzik, Maciej Albrechtowicz, Rafał Podlasiński, Szymon Kokot, Łukasz Łaciok, Paweł Mieczykowski, Tomasz Krasowski, Łukasz Chodera, Waldemar Pruss, Ed Hartin, Adam Skrzypkowski, Michał Rosa, Dawid Bąkowski, Bartłomiej Wójcik, Rafał Goliszek, Adam Wiśniewski, Marcin Kuźmiński, Aleksander Adamski, Włodzimierz Górzyński, Kazimierz Czarniecki, Stanisław Lipiński, Łukasz Kucmin, Maciej Maczkowski, Kazimierz Gromek, Bogumił Franckiewicz, Aleksander Łukawski, Marek Wyrozębski, Jacek Olchowik, Kacper Różycki, Lars Axelsson, Daniel Marczewski, Bartosz Trzaska, Michał Stachowicz, Dawid Kobierowski, Jacek Borowski.

Kontakt

Do kontaktu zapraszamy poprzez naszą stronę na portalu Facebook. 

https://www.facebook.com/kolonaukowedzialangasniczych/ 

Rys historyczny

Pomysł utworzenia organizacji studenckiej skupiającej się wokół tematyki działań gaśniczych powstał w lutym 2015 r. Ambitni studenci i pracownicy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, obserwując rozwój tej tematyki w kraju, mając potrzebę większego odniesienia teorii do praktyki i chęci odbycia ćwiczeń postanowili zorganizować warsztaty z gaszenia pożarów wewnętrznych w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie, gdzie służbę pełnił znany w środowisku pożarniczym bryg. Szymon Kokot. Dzięki staraniom i pomocy st. bryg. Waldemara Jaskółowskiego udało się sformalizować działalność Koła i zrealizować postawiony cel. Członkowie założyciele Koła Naukowego Działań Gaśniczych, w dniach 16-20 marca 2015 r. wzięli udział w szkoleniu z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych. Szkolenie poprowadził wcześniej wspomniany bryg. Szymon Kokot. W wyjeździe uczestniczyło dziewięciu podchorążych - członków założycieli: Jarosław Jędrzejas, Maciej Białas, Przemysław Czopek, Daniel Kujawski, Maciej Iwiński, Maciej Zoppa, Bartłomiej Wójcik, Artur Duława i Remigiusz Popek. W szkoleniu wzięli również udział funkcjonariusze pełniący służbę w SGSP kpt. Rafał Antosik, mł. kpt. Łukasz Kuziora, mł. kpt. Maciej Albrechtowicz oraz mł. asp. Damian Olkowicz. Wyjazd ten rozpoczął dynamiczny rozwój działalności świeżo utworzonego Koła. Powołanie do życia KNDG otworzyło szereg do tej pory niedostępnych możliwości - pojawiły się środki finansowe i możliwości wyjazdów i ćwiczeń.

Pierwszym prezesem Koła został podchorąży Jarosław Jędrzejas, a wiceprezesem podchorąży Remigiusz Popek.

Opiekunem KNDG od momentu jego powstania został funkcjonariusz pełniący służbę w Zakładzie Działań Gaśniczych SGSP, wtedy kapitan, Pan Marcin Łapicz.
Ważnym momentem w początkach działalności Koła było uczestnictwo delegacji w III Międzynarodowej Konferencji Pożary Wewnętrzne, którą zorganizował SITP Olsztyn, KW PSP w Olsztynie, CTIF oraz UL. Konferencja odbyła się w Rynie w dniach 21-22.09.2015 r.
Członkowie Koła rozpoczęli organizację spotkań, ćwiczeń Koła, a także otwartych seminariów dla całej społeczności strażackiej. Rozpoczęły się również wyjazdy na ćwiczenia i wizyty studyjne w inne miejsca w kraju. Pomimo użytych w nazwie Koła słów “działań gaśniczych” podnoszono wiedzę, umiejętności i doświadczenie praktycznie w każdej dziedzinie ratownictwa, m. in. poprzez udział w zawodach KPP.

Przez pierwsze lata działalności większość zajęć i ćwiczeń odbywała się na terenie SGSP przy ul. Słowackiego, we współpracy z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą. Odbywały się również wyjazdy na szkolny poligon - do Przeciwpożarowej Bazy Leśnej SGSP w Zamczysku Nowym, gdzie przeprowadzano pierwsze założenia ratownicze, ćwiczenia gorące i palenia “domków dla lalek”.

Z upływem czasu, pojawieniem się wielu możliwości, materiałów dydaktycznych oraz pozyskaniu poligonu w Nowym Dworze Mazowieckim i ścisłej współpracy początkowo z Centrum Operacyjno-Szkoleniowym, a obecnie z Działem Doskonalenia Zawodowego i Poligonu SGSP rozpoczął się kolejny etap w historii Koła. Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy, możliwości sprzętowych, logistycznych i powstaniu wielomodułowego trenażera regularne ćwiczenia gorące i założenia ratownicze na stałe wpisały się w działalność Koła. W 2019 roku zrealizowano pierwsze warsztaty metodyczno-tematyczne dla instruktorów gaszenia pożarów wewnętrznych. Do tej pory, przez trzy ich edycje, wyszkolono 34 instruktorów.

Pomimo upływu lat i ciągłej, cyklicznej rotacji członków Koła, wynikającej z kończenia nauki w SGSP, Koło nieprzerwanie działa do dnia dzisiejszego. KNDG stało się miejscem do wymiany doświadczeń, platformą która łączy byłych i obecnych podchorążych, a także miejscem, w którym testuje się i sprawdza wiele rozwiązań i pomysłów. Absolwenci, byli członkowie Koła, w wielu przypadkach, uważani są za specjalistów i dobrych strażaków -dowódców.

Prezesi koła

2015 -2017

Jarosław Jędrzejas
Jarosław Jędrzejas

2017 – 2019

Jędrzej Zgajewski
Jędrzej Zgajewski

2019 - 2020

Aleksander Łukawski
Aleksander Łukawski

2020 - 2021

Kacper Różycki
Kacper Różycki

2021 - 2023

Bartosz Świechowicz opiekun koła naukowego
Bartosz Świechowicz

2023-obecnie

Prezes koła stojący na tle wozu strażackiego
Marcin Pajdzik

W tym miejscu chcielibyśmy podziękować wszystkim funkcjonariuszom PSP, pracownikom Akademii Pożarniczej oraz specjalistom, którzy bezinteresownie przekazywali i przekazują nam swoją wiedzę i doświadczenie. Dziękujemy również wszystkim, którzy wspierają nasze działania.