Kontakt do pracowników biblioteki

Skip to content
LOGOWANIE
Kontakt do Biblioteki

Kontakt do Biblioteki

Adres

ul. J. Słowackiego 52/54 (wejście od ul. Siemiradzkiego 2),
01-629 Warszawa
e-mail: biblioteka@apoz.edu.pl

Kierownik Biblioteki APoż

mgr Agata Almert
tel. (022) 56-17-581
e-mail: aalmert@apoz.edu.pl

BIBLIOTEKA

mgr Izabella Butkiewicz – starszy bibliotekarz
tel. (022) 56-17-567
e-mail: ibutkiewicz@apoz.edu.pl

mgr Grażyna Kopacz – bibliotekarz
tel. (022) 56-17-567
e-mail: gkopacz@apoz.edu.pl

kpt. mgr inż. Lidia Sokół – główny specjalista
tel. (022) 56-17-564
e-mail: lsokol@apoz.edu.pl

mgr inż. Joanna N. Szczepańska – starszy dokumentalista
tel. (022) 56-17-655
e-mail: jszczepanska@apoz.edu.pl